Wonen

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.

Huur- en koopwoningen voor jongere starters

D66 wil voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, specifiek voor jongere starters.
De wooncrisis in Nederland raakt vooral jongeren die zelfstandig willen wonen, starters op de huizenmarkt, en huurders.

Creatieve oplossingen

D66 wil dat anders. D66 wil creatieve oplossingen voor urgente vraagstukken. Wonen in een hotel, op kamers in een container, tiny houses en mobiele wooneenheden kunnen mooie tijdelijke oplossingen zijn voor de huidige woonproblematiek.

Huizen in lage- en middensegment

Door een woonvisie kan de gemeente sturen op een permanente oplossing. D66 wil dan ook bouwen. Vooral huizen in het lage- en middensegment, voor jonge gezinnen en starters. We willen voldoende nieuwe sociale woningbouw (30%) met extra aandacht voor de sociale cohesie in de wijken.D66 wil dat anders. D66 wil creatieve oplossingen voor urgente vraagstukken. Wonen in een hotel, op kamers in een container, tiny houses en mobiele wooneenheden kunnen mooie tijdelijke oplossingen zijn voor de huidige woonproblematiek.

Ontmoetingsplekken

Door ontmoetingsplekken bijvoorbeeld voor de Turkse en Molukse gemeenschap te faciliteren.
Ook willen we ruimte maken om oud te kunnen worden in de eigen wijk, en een de uitbreidingslocatie Beinum-West 2 ontwikkelen.