Ondernemen en innoveren

D66 staat voor een duurzame economische ontwikkeling in Doesburg.

Duurzame economische ontwikkeling

Een duurzame economische ontwikkeling van Doesburg staat voor winstgevende ontwikkeling, zonder dat dit ten koste gaat van mens of milieu. Groei is niet altijd beter! Een sociale en leefbare stad stelt daarom grenzen aan de groei. D66 bepleit een post-corona herstelvisie die gebaseerd is op “people, planet & prosperity”.

Toerisme

Toerisme is goed, maar niet te massaal en op duurzame leest geschoeid. Er moeten voldoende elektrische oplaadpunten zijn voor zowel fiets als auto. We willen via een Horecavisie (voor de periode na corona) samen met ondernemers kijken hoe zij invulling kunnen geven aan deze ambitie, onder meer door lokaal in te kopen, biologische producten aan te bieden en afval te voorkomen.

Historische binnenstad

De historische binnenstad, met haar beschermde stadsgezicht, vormt een van aantrekkelijke pijlers van de stad. De gemeente moet daarom via subsidies meer doen voor bewoners van gemeentelijke en (rijksmonumenten) om dit stadsbeeld duurzaam in stand te houden, zeker met het oog op het kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord (isoleren van woningen, zonnepanelen etc.). Andere gemeenten steunen burgers hierin veel meer.

Duurzaamheid

Bedrijvigheid is ook goed voor Doesburg, dat ligt zelfs aan de wortels van haar bestaan als Hanzestad. Maar we stellen duurzaamheid voorop. Bedrijven moeten dus hun steentje bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs, bijvoorbeeld door daken te benutten voor het opwekken van groene stroom, en door te werken aan emissiearm transport, bijvoorbeeld vrachtverkeer op waterstof. De gemeente kan dit stimuleren.

Bedrijventerreinen

D66 wil in een Omgevingsvisie voor Doesburg o.a. duidelijke en duurzame grenzen vastleggen voor de verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen.