Klimaat, natuur en milieu

D66 tekent voor duurzame mobiliteit en emissiearm transport.
D66 wil actieve vormen van je verplaatsen stimuleren, dus meer ruimte voor fietsen en lopen.

Veilige snelfietsroutes

D66 denkt daarbij onder andere aan veilige snelfietsroutes naar Arnhem en Dieren. Goed gemarkeerde fiets- en looproutes door het centrum en goede voorzieningen zoals oplaadpunten voor E-bikes en EV’s (o.a. parkeerplaats de Kloostertuin, Koepoortwal etc.). In woongebieden en de Singel is 30 km/h de norm en de openbare ruimte wordt hierop ingericht.

Afsluiting Koepoortstraat/Kerkstraat

De Koepoortstraat/Kerkstraat worden permanent in plaats van tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. D66 pleit wil dit doen vanuit een integrale visie op mobiliteit en bereikbaarheid van Doesburg, immers in het verkeer hangt alles met alles samen. De minder mobiele burgers moeten niet vergeten worden bij de eventuele afsluitingen. Hiervoor moeten passende maatregelen op gevonden worden.

Parkeerbeleid

D66 is voor een uitgekiend en duurzaam parkeerbeleid voor zowel het centrum als de omliggende wijken, waarbij bewoners geen jaren op een parkeervergunning hoeven te wachten.

Verkeerscirculatieplan

D66 wil met bewoners kijken naar een goed en duurzaam bestendig verkeerscirculatieplan voor de bedrijventerreinen in Doesburg (Beinum-West, Verhuellweg, etc.). Met de bedrijven wordt gekeken naar de ontwikkeling van transport op waterstof, via een ‘smart energy hub’.

Toelichting: ‘smart energy hub’:
Dat is de term voor een nieuwe, logische oplossing. Het zit zo: veel bedrijven willen groene energie opwekken of doen dat al. Denk maar aan de daken van bedrijfspanden die vol zonnepanelen liggen. Inmiddels staan bedrijven in de rij om zelf groene energie op te wekken, alleen er is één grote ‘maar’: opgewekte energie die ze overhebben, kan op veel plekken niet aan het net worden geleverd, omdat dat ‘vol zit’.

Vergelijk het met filevorming op een snelweg waar ieder plekje van het asfalt wordt bezet door een auto. Als het aan D66 ligt starten we met een waterstofketen: productie, distributie en een compressie- en overslagpunt voor waterstof. Een ‘elektrolyse’ maakt groene waterstof van “de overtollige” opgewekte groene energie. Door de druk te verhogen van 30 naar 350 bar kan de groene waterstof worden gecomprimeerd, opgeslagen en eventueel vervoerd’, maar vooral gebruikt als brandstof voor alle transport en logistiek.