Ruimte, verkeer en bereikbaarheid

D66 wil dat Doesburg een bruisende stad is voor iedereen.

Initiatieven

D66 wil volop ruimte voor initiatieven van bewoners van alle wijken, inclusief de binnenstad. De kermis blijft dan ook in het centrum.

Een stad is bruisend dankzij haar inwoners. Initiatieven om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan, of gewoon een wijkfeest organiseren maakt dat je je prettig voelt in je woonomgeving. Maar van D66 mag dit veel verder gaan. Als er duurzame, gezonde initiatieven zijn om een stuk openbare ruimte zelf in te richten, staan wij daar volledig achter.

Openbaar groen

D66 wil veel aandacht voor openbaar groen. In een mooie en diverse groene omgeving kom je als mens tot rust. Wij hebben al prachtige groene linies, we zetten in op behoud en versterking daarvan.

Ook wil D66 de aanleg van gemeenschappelijke stadsmoestuinen en gewone tuinen in de directe woonomgeving bevorderen. Dit is een specifiek voorbeeld van beheer van je eigen openbare ruimte. De tuinen op de kade zijn een prachtig voorbeeld van eigen burgerinitiatief. Graag zien wij meer van dat soort initiatieven.

Integreren van natuur

D66 staat ook voor het integreren van natuur in de bebouwde omgeving. Wij willen daarom meer ruimte voor inheemse planten en boomsoorten, omdat we hiermee de biodiversiteit verhogen.