D66 wil een Haags jongeren OMT

Beeld: Martijn Beekman

De coronacrisis heeft er bij veel jongeren hard ingehakt, ook in Den Haag. Geen fysiek onderwijs, hele dagen thuisblijven in kleine studentenkamertjes en weinig tot geen sociale contacten hebben voor flinke problemen gezorgd. “Jongeren hebben veel offers gegeven, maar er is te weinig met jongeren gesproken. Het is tijd dat we jongeren echt een stem geven over de maatregelen die hen zo hard raken”.

 Jongeren zijn zwaar getroffen

Jongeren worden bovengemiddeld hard geraakt door de coronamaatregelen. 3 op de 4 jongeren had mentale klachten, tegen iets minder dan de helft van de ouderen. “Jongeren zijn zwaar getroffen, maar werden ook vaak vergeten omdat ze geen risicogroep waren”, zegt Mostert. Daarom wil Mostert dat Haagse jongeren zelf actief kunnen meepraten en meedenken over hoe de ontstane problemen onder jongeren nu en in de toekomst het beste kunnen worden opgelost. “Een soort Haags jongeren OMT”, vat Mostert samen.

Jongeren verdienen inspraak

Het idee van een jongeren OMT komt niet uit de lucht vallen, maar was onderdeel van een actieplan dat D66 raadsleden samen met jongeren hebben geschreven. Veel van de actiepunten werden overgenomen door de wethouder, maar het idee om jongeren meer een stem te geven niet. Mostert is teleurgesteld. “De maatregelen hebben een groot effect op het werk, inkomen, opleiding, persoonlijke ontwikkeling, relaties en natuurlijk de mentale gezondheid van jongeren. Als we jongeren echt perspectief willen bieden, moeten we jongeren structureel inspraak geven bij crises zoals deze”. Daarom dient ze een motie in om het jongeren OMT alsnog op te richten. “Jongeren verdienen het om mee te praten over hun leven”.