Verkiezingsprogramma 2022-2026: ‘De bruisende stad voor ons allemaal’

Op 16 maart 2022 mogen Amersfoorters naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. D66 Amersfoort publiceert vandaag het verkiezingsprogramma waar zij met meer dan 30 betrokken leden een jaar lang aan heeft gewerkt. Op 10 november werd ingestemd met dit programma nadat leden nog met verscheidene amendementen punten aan het programma hadden toegevoegd. ‘De bruisende stad voor ons allemaal’, dat is wat de meer dan 400 leden van D66 in Amersfoort wensen. Lijsttrekker Tyas Bijlholt: “Wij gaan samen met Amersfoorters verder bouwen aan een bruisende, groene stad met betaalbare woningen!”

Investeren

D66 wil dat Amersfoort een stad is voor al haar inwoners. Bijlholt: ‘Door Corona zijn de afgelopen twee jaar voor veel mensen een moeilijke tijd geweest. Inwoners en bedrijven in onze stad en dorpen hebben veel veerkracht laten zien. D66 Amersfoort heeft in het college en in de raad hard gewerkt om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Om ondernemers te steunen zodat de economie van Amersfoort blijft bloeien. Maar ook door blijvend te investeren in onderwijs, kunst, cultuur en sport, want dat helpt mensen om zichzelf te zijn en zichzelf te ontdekken’.
Wij vertrouwen daarbij op de eigen kracht van mensen. Die slogan ligt de lijsttrekker nauw aan het hart. ‘De gemeente moet inwoners bijstaan waar dat nodig is en mogelijkheden geven om te kunnen groeien’.

Woningen

Bijlholt: ‘We willen zoveel mogelijk mensen een betaalbare woning kunnen bieden in onze mooie stad. Daarom blijven we bouwen. We kiezen daarbij voor inbreiding met aandacht voor leefbaarheid en voor hoogbouw met groen rondom. Groene verbindingen door meer bomen en heggen, door groen op muren en platte daken kan natuur in onze stad versterken.’

Groene stad

Ook wat betreft klimaat bekent D66 kleur. ‘Wij kiezen voor een gezonde en groene stad’, aldus Bijlholt. ‘Onze partij wil bereiken dat Amersfoort snel minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Dus zetten we maximaal in op duurzame energie die, naast minder CO2-uitstoot, ook zorgt voor schonere lucht. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang waar mogelijk. En dankzij onze motie die eerder al door de raad is vastgesteld gaat onze stad rap naar 30 km per uur als snelheidslimiet voor auto’s. Daarmee maken we Amersfoort veiliger voor jong en oud. Een gezonde, groene stad, waar kinderen veilig kunnen opgroeien en waar mensen zichzelf kunnen zijn. Daarom zeggen wij: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.’

D66 Amersfoort heeft een enthousiast team kandidaat-raadsleden klaar staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze lijst wordt binnenkort bekend gemaakt.