Terug- en vooruitkijken; Algemene Beschouwingen 2021

Onderstaande tekst is tijdens de Algemene Beschouwingen uitgesproken door onze fractievoorzitter Tyas Bijlholt.

Voorzitter,

We staan op de vooravond van de laatste begroting waar dezegemeenteraad in deze samenstelling over gaat stemmen. Dit is een moment om terug te kijken op de afgelopen jaren, maar uiteraard ook te kijken naar de komende jaren. Terugkijkend op deze raadsperiode kijken wij als D66 Amersfoort met een goed gevoel terug. Als grootste uit de stembus komen (ja dat is echt waar wethouder Kraanen) en mogen wij als D66 meedoen in dit college met twee wethouders. Een coalitieakkoord van duurzame groei waar wij als D66 Amersfoort ons wel met meer dan 70 % D66-beleid zien terug komen. Deze periode is er bijvoorbeeld:
– Meer structureel geld voor cultuur gekomen;
– Is er een autoluwe binnenstad;
– Heeft wethouder Stegeman de Kamp en Varkensmarkt aangepakt;
– Zijn er de nodige appartementen bijgekomen en is de middeldure huur de norm geworden, wat de wens is en was van D66;
– Zijn er eindelijk 7 coffeeshops in Amersfoort, waarvoor we de burgemeester bedanken;
– Heeft wethouder Koser Kaya Amersfoort als Onderwijsstad op de kaart gezet;
– Is 30 km per uur de norm en wordt de openbare ruimte ingericht voor 1. de voetganger en 2. de fietser;
– En is het voorstel van mijn voorganger Pim van den Berg om Elisabeth Groen te realiseren gelukt en zien de meeste partijen nu hoe waardevol het is om natuur terug te geven aan de stad.

Maar voorzitter, zo tevreden als we als D66 Amersfoort zijn met deze punten zijn er natuurlijk ook dingen nog niet opgelost. Van D66 mag worden verwacht dat ze het college kritisch beoordeeld. We zijn blij dat er na stevige kritiek van de coalitie partijen op de begroting er incidenteel lucht is ontstaan op de begroting en vinden wij het ook hard nodig dat er een onderzoek intern wordt uitgezet door het college om te kijken waar er structurele maatregelen kunnen worden genomen, zodat we onze volgende generaties ook prettig kunnen leven in deze stad.
 
 

Het sociaal domein

Het sociaal domein
Dat geldt ook voor het sociaal domein. In het coalitieakkoord is beoogd dat we efficiency-voordelen voor het sociaal domein moet zorgen dat de kwaliteit behouden blijft. Nu 4 jaar later hebben we de zorg als D66 dat die focus op efficiency-voordelen verdwijnen, omdat er nog geen keuzes zijn gemaakt. D66 staat voor preventieve innovatieve en ondernemers gerichte zorg. Wij zullen kritisch blijven kijken naar hoeveel we investeren in de preventieve kant ten opzichte van de curatieve kant. Wij willen voorkomen en niet genezen.

Zonnevelden

Verder snappen D66 weinig van het nog steeds niet realiseren van de zonnevelden in Vathorst-Noord. Dit besluit in het coalitieakkoord is nog steeds niet uitgevoerd. Na schriftelijke vragen te hebben gesteld, hebben we dit onlangs weer gedaan. Waarom wordt dit raadsbesluit niet uitgevoerd door het college? Dit college wil toch dat Amersfoort een energieneutrale stad wordt?

Kijken naar de toekomst

Nu kijkend naar de toekomst. De fractie van D66 werkt al een tijd prettig samen met het CDA, PvdA en A14 op het onderwerp cultuur. Na de gezamenlijke ronde over de visie op de podiumkunsten van vorig jaar hebben we vorige maand te terugkoppeling gekregen uit het veld. Met twee concrete vragen:

Het culturele veld heeft een gezamenlijke visie die ze graag concreet invulling willen geven;
Er zijn tijdelijke middelen nodig voor de podiumkunsten om te zorgen dat de cultuursector kan doorgroeien en niet omvalt.
Samen met het CDA, PvdA en A14 dienen we een motie in om dat onderzoek verder in uitvoering te brengen. En brengt de fractie van D66 een motie in voor aanvullende incidentele middelen voor de cultuursector voor het jaar 2022 en 2023.

Ik ga afronden, voorzitter. Ik ben blij dat de nieuwe wethouder Van der Linden op mobiliteit kunstenaars gebruikt in de taalgebruik. Het verkeersplan wat het Mondriaanplan wordt genoemd waar de wethouder dit jaar nog mee gaat komen kijken wij naar uit! Wat D66 betreft is het nodig om een integrale visie op mobiliteit te hebben in deze stad. Zoals u weet is Dirk-Joost van Hamersveld met meerdere raadsleden actief om na te denken over een autoluwe Stadsring. Ook dit heeft invloed op de verkeersstromen. Wat D66 betreft gaan we dit in de praktijk testen door middel van, hoe kan het ook anders, een festival van inzicht, een festival van de stadsring!

Ik rond af, voorzitter. Ik wil het college en haar ambtenaren bedanken voor de begroting. Een begroting waar wij ons als D66 goed in herkennen!