Organisch afval behouden voor Amersfoort als waardevolle grondstof 

Vandaag is het de Nationale Grondstoffendag. Een dag waarop Nederland stil staat bij het belang van het hergebruik van grondstoffen. D66 Amersfoort vraagt op deze dag aandacht voor het hergebruik van al het organisch afval dat vrijkomt in onze gemeente. 

Op dit moment rijden we ons groente, fruit en tuin’afval’ (GFT) naar Drenthe om het daar te composteren. Bedrijven gooien hun GFT veelal bij het restafval. Deze manier van verwerken ziet D66 graag anders. GFT, maar ook maaisel, is een grondstof die onze stad veel te bieden heeft wanneer het lokaal verwerkt en toegepast wordt. De Stadswormerij is daar een mooi voorbeeld van: zij zetten wormen in om van GFT-afval (van een aantal bedrijven) een supercompost te maken. Dit kunnen Amersfoortse inwoners vervolgens kopen en gebruiken voor het groeien van planten. 

Momenteel is de Stadswormerij samen met de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie, omdat de loods waarin zij gevestigd zijn gesloopt wordt. D66 Amersfoort draagt dit initiatief een zeer warm hart toe en hoopt dat er gauw een geschikte nieuwe plek wordt gevonden. 

D66 Amersfoort wil een nieuwe visie op het verwerken en toepassen van organisch afval, waarbij initiatieven zoals de Stadswormerij één van de mogelijkheden zijn. Andere toepassingen van GFT zijn bijvoorbeeld brandstof voor biomassacentrales of om onze bodem weer gezond te krijgen (goed voor de biodiversiteit, slaat CO2-op en kan meer regenwater vasthouden). Ook hoort daarbij de vraag welke rol een gemeente kan spelen en moet aannemen. 

Kortom, het nadenken over de lange termijn is nodig, want hergebruiken van organisch afval kan ons veel opleveren. D66 gaat zich daar de komende periode voor inzetten samen met andere politieke partijen. En uiteraard roepen we op om deze lange termijnvisie op te stellen samen met de relevante partijen en initiatieven uit de stad.

Wil je hier meer over weten of heb je zelf ideeën over hoe deze langetermijnvisie eruit zou moeten zien? Neem dan contact op met raadslid Wytse Dassen ([email protected] of 06-27037081).

Beeld: Wytse Dassen