Nee, zo gaan wij niet met elkaar om!

Soms lopen de discussies binnen de Raad hoog op. En uiteraard, je weet ook dat je op bepaalde punten te maken hebt met verschillende visies en meningen. En soms sta je zelfs lijnrecht tegenover elkaar. En dat mag. En soms is dat goed. Maar wat altijd belangrijk is, is om het respect voor elkaar te behouden. Uitvoerige discussies, op de inhoud en niet op de man. In de Raadszaal mag het knetteren, maar daarna drink je met elkaar, ongeacht partij, samen een biertje. Of een spa rood.

Het jammere is dat niet iedereen zich hieraan houdt. Naar aanleiding van de ingezonden vragen van de Burger Partij Amersfoort van 22 juni jl. aan het college hadden wij, als de voltallige fractie van D66 Amersfoort, de behoefte om een statement af te geven. Want zo gaan we niet met elkaar om. En al eerder hebben wij ons gestoord aan uitspraken van deze partij, ook nog aangekaart in onze brief eerder deze maand over het tegengaan van discriminatie.
De BPA had vragen gesteld over de positie van het college in de zwartepietendiscussie, Als aanleiding gebruikten ze een eigen persbericht. Ons statement staat hieronder, uitgesproken tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 30 juni door Irma, onze vice-fractievoorzitter:

Uitgesproken door Irma Dijkstra

Naar aanleiding van de ingezonden vragen van de Burger Partij Amersfoort van 22 juni jl. aan het college over de positie van het college in de zwartepietendiscussie, heeft de voltallige fractie van D66 de behoefte om een kort statement af te geven.

Van de negen schriftelijke vragen gaan er vijf over D66 en in het bijzonder over Tyas Bijlholt. De bijlage gaat volledig over D66. We gaan er niet van huilen, maar de vergelijkingen met totalitarisme, geloofswaanzin, Stalin en brandstapels zijn toch wel echt om te janken zo slecht en zo fout. 

Iedereen mag in dit land gelukkig zeggen en denken wat hij wil. En gelukkig mag ook iedereen iets terugzeggen. En dat doen wij nu.

Beste BPA. Misbruik onze persoonlijke eigenschappen niet om je eigen politieke onvermogen te maskeren. Zoek de grenzen van de beschaving op en ga er overheen als dat je handelsmerk is, maar laat ons er buiten. Maak zelf je eigen politieke punt beter in plaats van wie dan ook hiervoor te misbruiken. En check your facts: Tyas is geen 24.

Wat D66 betreft: De wijze waarop de BPA keer op keer blijk van disrespect voor mensen, van een voorliefde voor belediging op basis van persoonlijke kenmerken en van disrespect voor de democratische waarden binnen en buiten de raadszaal, maken, dat we grote afstand nemen van de chronische diarree aan persoonlijke beledigingen door de BPA aan wiens adres dan ook.