NEE vanuit D66 tegen opties dóór de Groengordel

Iedereen wil een goede oplossing voor de problematiek van de rotonde aan De Nieuwe Poort. Maar alle opties die door de Groengordel van het Soesterkwartier gaan, kunnen op een NEE rekenen vanuit D66.

Er zijn namelijk tal van opties en wij willen kiezen voor een optie die de leefbaarheid en het groen minder schade toe brengen. En bij die keuze moet de buurt betrokken worden. Daarvoor willen wij een samenwerking aangaan. Daarbij is door de Groengordel geen optie, al willen we uiteindelijk wel een goede oplossing voor de veiligheid en doorstroming rond de Nieuwe Poort. D66 kiest daarom ervoor om te werken aan andere mogelijkheden. Waarbij wij het college oproepen om de kracht van de inwoners en andere betrokken te benutten. In zeer korte tijd hebben zij aangegeven hun kennis en kunde te willen inzetten niet alleen voor hun eigen buurt maar voor de omgeving met oog op de hele stad. En constructief ook, iets waar wij enthousiast van worden.

In de afgelopen periode heeft Dirk-Joost van Hamersveld, namens de fractie, overleg gehad met verschillende bewoners en o.a. daarvan vragen gesteld aan het college. De informatie en de antwoorden hebben bijgedragen aan de conclusie van de fractie om niet mee te werken aan de voorgelegde optie.

Het doorsnijden van de groengordel ten behoeve van de auto vinden wij niet passend. De denkkracht en de constructieve opstelling van de inwoners geeft veel vertrouwen in een goede oplossing voor de bereikbaarheid van het Soesterkwartier, het project ‘Langs Eem en Spoor’ (met onder andere de Nieuwe Stad en de Kop van Isselt, maar ook de verbetering van De Nieuwe Poort).

D66 stelt voor om na het zomerreces een nieuwe start te maken met de inwoners en andere betrokkenen om samen de kracht op te zoeken naar een duurzame oplossing, waarbij een stadsbrede blik op mobiliteit op langer termijn de basis moet vormen.