Meer vrijheid voor de Amersfoortse winkeliers

Vandaag boodschappen doen? Iets kopen bij een winkel in de stad? Dat kan nu gewoon!
Misschien was het je niet eens opgevallen dat de winkels in Amersfoort vandaag gewoon open waren. Dat waren ze toch al elke zondag? Nee dus! Tot deze maand was het in Amersfoort voor winkeliers nog verboden om hun winkel te openen op enkele feestdagen, waaronder eerste pinksterdag.

In september 2022 vroeg D66 Amersfoort aandacht voor deze door de gemeente opgelegde verplichte winkelsluiting, die volgens D66 niet meer van deze tijd is.

Van oudsher waren de winkels gesloten op deze dag(en), maar in veel gemeenten om ons heen is deze verplichte sluiting inmiddels losgelaten en laat de gemeente het aan de ondernemers zelf over om te bepalen of zij die dag open willen gaan of niet. D66 vindt dit een goede ontwikkeling en is dan ook van mening dat ondernemers prima zelf kunnen bepalen wanneer zij hun winkel openen en sluiten!
Nadat onze schriftelijke vragen over dit onderwerp in oktober 2022 niet leidden tot de gewenste verandering, organiseerden we samen met andere partijen een commissievergadering in de gemeenteraad over dit onderwerp. Daarbij kwamen veel ondernemers en ondernemersverenigingen aan het woord, die allemaal aangaven heel goed zelf te kunnen bepalen of zij hun winkel wilden openen op deze feestdagen of niet. Zij steunden dan ook ons voorstel om de winkeltijdenverordening zo te wijzigen dat de ondernemers dit voortaan zelf kunnen bepalen!

Het college nam ons voorstel echter niet over in de nieuwe winkeltijdenverordening. Daarom diende D66 op de raadsvergadering van 9 mei jl. een amendement in bij de behandeling van deze verordening om dit alsnog te regelen. En dit amendement werd aangenomen! Daarmee is de door de gemeente verplichte winkelsluiting in Amersfoort nu bijna helemaal afgeschaft en mogen de Amersfoortse winkeliers voortaan 363 dagen per jaar zelf bepalen of zij hun winkel willen openen of niet. Een mooi resultaat!