Investeren in een bruisende stad voor ons allemaal.

Op dinsdag 1 november sprak onze fractievoorzitter Marjolein Perdok tijdens de Algemene Beschouwingen bij de Meerjarenbegroting 2023-2026.

Op de agenda staat de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 t/m 2026. Het is een cliché, maar ik zeg het toch, het zijn gekke tijden. Er is een oorlog gaande in Oekraïne, afgelopen dagen zijn er weer veel warmterecords gebroken, op heel veel terreinen is er een tekort aan arbeidskrachten en in mijn leven (ik ben 42 jaar) is de inflatie nog nooit zo hoog geweest als de afgelopen maanden. We kunnen dus niet alleen kijken naar Amersfoort, want de ontwikkelingen in de wereld hebben invloed op ons. 

Door de oorlog in Oekraïne zijn er veel mensen gevlucht, ook naar Amersfoort. Die hebben we gelukkig een plek kunnen geven. Dat blijven we ook de komende jaren doen. Mensen die vluchten vangen we op en voor statushouders maken we woonruimte. 
Door diezelfde oorlog zijn de energieprijzen het afgelopen jaar enorm gestegen. Dit maakt de noodzaak en de behoefte om energiezuiniger en meer zelfvoorzienend in energie te worden door hernieuwbare energie uit zon en wind nog urgenter. 

Voorzitter, deze begroting gaat natuurlijk wel alleen over Amersfoort. Maar Amersfoort heeft uitdagingen die niet per sé typisch Amersfoorts zijn. Het tekort aan woningen is een landelijk tekort. Vanuit Den Haag is hier extra aandacht voor, maar ook in onze begroting is er ruim aandacht voor. De fractie van D66 is dan ook blij met de 1000 woningen die we per jaar blijven bouwen. Woningen voor alle doelgroepen, zodat we een diverse en inclusieve stad blijven waar het voor iedereen goed wonen en leven is. 

Goed wonen is echter meer dan alleen voldoende en passende woningen bouwen. Bij woningen horen ook voorzieningen, zoals bijvoorbeeld scholen, winkels, huisartsen en kinderopvang. Mijn fractie maakt zich bij de inbreidingslocaties zorgen of daar wel voldoende aandacht voor is. In de plannen voor inbreiding moeten voorzieningen een plek hebben. Als gemeente hebben we de taak om leefbare wijken en buurten te creëren, daar zullen we als D66 fractie scherp op zijn. 
 
In deze begroting heb ik 87 keer ‘fiets’ gevonden. De fractie van D66 is verheugd met zo veel aandacht voor de fiets en kijkt uit naar het op te stellen integraal programma verkeer en vervoer voor alle modaliteiten. Voorrang geven aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Niet alleen letterlijk in het verkeer zelf, maar ook wanneer er gebouwd wordt. Door het voor inwoners zo aantrekkelijk mogelijk te maken om verplaatsingen in de stad te voet of op de fiets te doen creëren we meer ruimte voor groen, voor spelende kinderen op straat, voor ontmoeting en recreatie. Bewegen in de buitenlucht zorgt voor een betere lichamelijke en mentale gezondheid. 
Is lopen of fietsen geen optie dan moet wat D66 betreft het openbaar vervoer een volwaardig alternatief zijn. 
Het terugbrengen van de normsnelheid in de stad naar 30km per uur voor de auto is een mooie aanvulling. 
 
Amersfoort is niet alleen een leefbare stad maar ook een bruisende stad. Een stad met een economie waarin ondernemers een duurzame en sociale band met hun omgeving, de stad en hun werknemers aangaan. Maar op het gebied van werkgelegenheid heeft Amersfoort net als de rest van Nederland ook tekorten op de arbeidsmarkt. De uitdagingen op de woningmarkt, in het onderwijs, de zorg en op het gebied van verduurzaming kunnen daardoor groter worden en daar zullen we creatief mee om moeten gaan. Onze stad is onderwijsstad, pilotgemeente voor het IJslandse model en de rijke schooldag. En we hebben een hele grote MBO sector in Amersfoort. Als D66 zijn we daar trots op, maar we hebben deze studenten ook keihard nodig als werknemers en ondernemers van de toekomst.
 
Het zal u niet verbazen dat een bruisende stad voor D66 ook staat voor een rijk cultureel aanbod. Cultuur is het fundament voor levendigheid in de stad, creativiteit en de mogelijkheid om je talenten op allerlei gebieden te ontdekken en te ontplooien. We kijken uit naar de plannen in 2023 voor een nieuw gezamenlijk podium. En we zijn heel blij met de investeringen voor laagdrempelig cultuuraanbod in de wijken, cultuureducatie en de ondersteuning van makers en talenten. 
 
De investeringen die in deze begroting zijn opgenomen doen we voor vandaag en morgen, maar ook voor volgende generaties.