Formerende partijen gaan in andere samenstelling verder

Na vele goede en constructieve gesprekken hebben D66, GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren de conclusie getrokken dat ze niet verder willen met Amersfoort2014.

In de gesprekken waren er op inhoud veel overeenkomsten. De gesprekken hebben echter ook helder gemaakt dat er verschillen zijn in stijl van samenwerken tussen Amersfoort2014 en de overige vier partijen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het met deze verschillen niet goed werkbaar is om de komende vier jaar samen aan de slag te gaan als coalitie.

We hebben op basis van gezamenlijke waarden een toekomstbeeld geschreven voor onze stad. Dit toekomstbeeld zijn we nu per thema aan het uitwerken in het akkoord. Dit geldt ook voor de toekomst van de veelbesproken westelijke rondweg. De stadsgesprekken en de informatie van ambtenaren en externe experts helpen ons bij deze uitwerking. Daarbij hechten we eraan dat dit proces zorgvuldig verloopt en elk thema de aandacht krijgt die nodig is.

We willen als gezamenlijke partijen voortbouwen op deze basis onder leiding van de twee huidige formateurs. We bespreken de komende dagen met wie we in gesprek willen gaan om tot een meerderheid voor een te vormen coalitie te komen. 

De geplande stadsgesprekken op de zaterdagen gaan volgens planning door.
 
Tyas Bijlholt
Astrid Janssen
Micheline Paffen
Christian van Barneveld