Een veilige schoolomgeving voor ieder kind in Amersfoort

“Niemand had me gevraagd of ik dit wilde zijn. Niemand had bij me geïnformeerd wat ik ervan zou vinden. Niemand had verteld hoe ik ermee om moest gaan. Opeens was ik het gewoon. En hoe hard, hoe lang, hoe heftig ik het ook bleef ontkennen, ik kon het niet tegenhouden.” (uit: Confettiregen, Splinter Chabot)

Zo begon ons buitengewoon raadslid Wouter van Schagen zijn betoog als reactie op het nieuws dat er in Nederland scholen zijn die ouders bij inschrijving van kinderen vragen om te verklaren dat zij homoseksualiteit afwijzen. Hieronder is de rest van zijn betoog en de gestelde vragen in de actualiteitenraad te vinden.

Met verbijstering hebben wij als D66-fractie in de landelijke en lokale kranten moeten vernemen dat er scholen zijn die ouders vragen om een verklaring te ondertekenen waarin staat dat ze homoseksualiteit afwijzen. Hun kind is op dat moment 11 jaar, nog aan het begin van de puberteit en in de meeste gevallen nog helemaal niet bezig met seksualiteit. Voor de kinderen van deze scholen bestaat er geen veilige schoolomgeving meer als zij ontdekken een geaardheid te hebben die door de school, door hun ouders en door de families van al hun schoolgenoten wordt afgewezen.

Voorzitter, een dubbele paradox. We gaan als gemeente over een veilige stad, waar iedereen zichzelf mag en kan zijn, maar gaan niet over de inhoud van het onderwijs. En we hebben in Nederland de vrijheid op religie, maar mag je daarbij ook de grondwet aan de kant schuiven? Scholen worden op deze manier een onveilige omgeving als kinderen niet zichzelf kunnen zijn. Zowel de hoofdpersoon uit dit boek, als ikzelf, hadden ons niet veilig gevoeld.

Voorzitter, nogmaals, wij gaan niet over het onderwijs, maar wij zijn wel al een aantal jaar regenbooggemeente. En dit jaar zijn we dé Onderwijsstad van Nederland. Tijdens de verkiezingscampagne in 2018 hebben nagenoeg alle partijen het Regenboog Stembusakkoord ondertekend. Als raad stonden wij op 28 mei vorig jaar unaniem achter het installeren van een Regenboogplatform, hebben we een Regenboogagenda en hebben we onlangs ons allemaal uitgesproken over een antidiscriminatie-agenda, dus dit bericht, vandaag in het AD, zal iedereen hier hebben geschokt. Dit is óók in onze gemeente.
D66 vindt dat ieder kind een veilige schoolomgeving moet hebben, dat scholen geen enkel onderscheid op basis van gender of seksualiteit mogen maken en zeker ouders niet mogen aanmoedigen om de geaardheid van hun kinderen af te wijzen.

Vragen gesteld tijdens de actualiteitenraad

De volgende vragen heeft D66 Amersfoort gesteld:

  • Zijn er in Amersfoort meerdere scholen die bij toelating expliciet of impliciet een verklaring over de opvatting van ouders ten aanzien van seksuele diversiteit vragen; die in verklaringen over hun identiteit direct of indirect uitspreken afwijzend te staan tegenover seksuele diversiteit, of die in toelatingsgesprekken ouders vragen naar hun visie op seksuele diversiteit?
  • Zo ja, welke scholen zijn dit? Wat doet het college eraan om deze onwenselijke praktijken tegen te gaan? Zijn er al gesprekken gevoerd met deze scholen?
  • Was het College al op de hoogte van de verklaring die het Van Lodenstein College bij aanvang van elke schoolcarrière laat ondertekenen? Zo ja, is het college op de hoogte van de inhoud van deze verklaring en kunnen wij die ontvangen?
  • In de Regenboogagenda 2019-2022 is opgenomen dat het college aandacht heeft het college als speerpunt het ondersteunen van jongeren en wordt er aangegeven dat er gesprekken over seksuele identiteit in het onderwijs worden gevoerd. Heeft het college hierover met alle onderwijsinstellingen het gesprek gevoerd? Zo nee, met welke scholen hebben dergelijke gesprekken in het verleden niet plaatsgevonden? En waarom niet?
  • Op 27 oktober zijn de uitgangspunten voor de antidiscriminatieagenda in een Ronde besproken. Een van de uitgangspunten was hierbij het onderwijs. Ik citeer uit het stuk: ‘Scholen en docenten moeten een veilige setting in de klas creëren voor het bespreekbaar maken van discriminatie.’ Hoe denkt het college dit te bereiken op scholen waar zo’n verklaring ondertekend dient te worden?
  • Scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de gemeente op vele vlakken. Indien er scholen zijn die seksuele diversiteit op enige wijze afwijzen of niet-heteroseksuele leerlingen als ongelijkwaardig zien, welke invloed heeft dit dan op hoe het college met deze samenwerkingspartners omgaat?