Een stap vooruit naar een toekomstig Cultuurhuis!

Even een sprong terug in de tijd: 19 februari 2020 – op die dag was er een afdelingsvergadering van D66 Amersfoort. Het was de laatste fysieke bijeenkomst voor de coronacrisis uitbrak. Op deze afdelingsvergadering kwam onder andere een motie ter stemming waarin gevraagd werd om de huidige stadhuislocatie als mogelijke optie te houden voor een toekomstig Cultuurhuis. De gemeenteraad van Amersfoort heeft namelijk besloten dat het stadhuis gaat verhuizen, waardoor de huidige locatie vrij komt. De motie die is ingediend op de afdelingsvergadering is met ruime meerderheid aangenomen. De fractie heeft toen ook aangegeven om met deze motie aan de slag te gaan.

Op 1 december heeft de fractie van D66 Amersfoort samen met het CDA en PvdA een rondetafelgesprek geagendeerd genaamd: ’dromen over de toekomst van podia’. In het cultuurplan wat de gemeenteraad van Amersfoort heeft vastgesteld heeft de raad aangegeven na te willen denken over de toekomst van de podia in Amersfoort. Bij dit rondetafelgesprek waren verschillende culturele instellingen aanwezig, maar ook een organisatie als het Amersfoorts Jeugdorkest. Ook Bernard van Gellekom was als inwoner aanwezig. Met een kritische blik, maar met een hart voor de  culturele sector.
Het gesprek liet zien dat een visie, gemaakt met inwoners en instellingen in de stad, hard nodig is. Om zo invulling te kunnen geven aan de tekortkomingen die er nu zijn wat betreft podia. Een visie van de stad en door de stad. Hier kwam de oude locatie van het stadhuis ook naar voren. Op die manier bracht dit gesprek een concrete opdracht.

15 december 2020 was de laatste Raadsvergadering van het jaar. Onderaan de agenda stond voor ons een belangrijke motie, ingediend door D66 in samenwerking met verschillende andere partijen. De oproep was helder: gebruik de uitkomst van het rondetafelgesprek als uitgangspunt voor een visie voor de Amersfoortse podia en onderzoek op de huidige locatie van ons stadhuis hiervoor geschikt is. Uiteraard is deze motie aangenomen met brede steun.

Politiek is van de lange adem, maar de motie die afdeling van D66 Amersfoort op 19 februari 2020 heeft aangenomen, is doorgedrongen tot de agenda van de gemeenteraad van Amersfoort. Een mooi resultaat waar de fractie van D66 Amersfoort blij mee is. Wij zien dit als een stap naar een toekomstbestendig Cultuurhuis!