Begroting 2023 aangenomen; een terugblik op dit besluit

Op dinsdag 9 november is de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2023-2026 vastgesteld in de Raad. Amersfoort kent nu een passende begroting voor een bruisende stad. Een terugblik van onze fractie.

De ruimte in onze stad is beperkt en onze ambities zijn groot; dat vraagt om keuzes. D66 kiest ervoor om ruimte te creëren voor groen, voor voetgangers en fietsers en voor hernieuwbare energie. Ook gaan we door met huizen bouwen. De begroting van 2023-2026 ondersteunt deze ambities.

De investeringen doen we niet alleen voor nu, maar ook voor de volgende generaties. Door nu te investeren in meer groen en minder stenen maken we onze straten aantrekkelijk. We creëren ruimte voor ontmoeting, voor beweging en voor spelende kinderen. Ook maken we onze stad klaar voor de gevolgen van extreme regen, droogte en hitte. 

Gezonde economie

Voorwaarde voor een bruisende stad is een gezonde economie. D66 is blij dat we investeren in een economie waarin ondernemers een duurzame en sociale band met hun omgeving, de stad en hun werknemers aangaan. Ook blijven we investeren in kunst, cultuur en evenementen. Het is hét fundament voor levendigheid in de stad, creativiteit en de mogelijkheid om je talenten op allerlei gebieden te ontdekken en te ontplooien. Ook blijven we investeren in mensen die het even niet alleen kunnen, zodat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen. We zijn blij met de hulp bij energie besparen voor huishoudens met laag inkomen.

Hoe kijkt onze fractie terug op de avond en behandelde moties? 

  • Marjolein:
  • Wytse:
  • Kirsten: Ik ben blij met de unaniem aangenomen motie ‘Energietoeslag ook voor studenten’. Ook studenten kunnen door de hoge energieprijzen in de financiële problemen komen. Het is belangrijk dat ook deze groep, net als alle andere Amersfoorters, kan rekenen op hulp.
  • Alex en Dirk-Joost: Goed dat we via de motie Blijven bakken steun en tegemoetkoming kunnen bieden aan ondernemers in deze energiecrisis. Tijdens de fietstocht langs alle bakkers heb ik van hen gehoord hoe hoog de nood is. Echt een belangrijk en goed besluit!
  • Lisa:
  • Wouter: Het voornemen om de Noordewierweg veiliger en groener te maken bestond al langer, maar door de motie Noordewierweg hebben we in deze begroting er ook voor gezorgd dat de financiën zijn geregeld. Nu kunnen we de mooie beloftes omzetten in een mooie, maar vooral ook veilige weg.