Amersfoortse Meryem Kilic-Karaaslan kandidaat voor de Eerste kamer

Op nummer 7 van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer staat de Amersfoortse Meryem Kilic-Karaaslan. Ze is partner bij het Amersfoortse bedrijf Twynstra Gudde, waar ze gemeentes helpt met management- en leiderschapsvraagstukken. In de Eerste Kamer wil zij zich hard maken voor de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetgeving, gelijke rechten en het vertrouwen in de politiek.

Meryem Kilic Karaaslan - Beeld: Meryem Kilic Karaaslan

Uitvoerbaarheid van wetgeving

‘Ik wil bijdragen aan een samenleving die goed wordt bestuurd en waar goede keuzes worden gemaakt. Mijn ervaring bij verschillende gemeenten en publieke organisaties komt goed van pas voor het Eerste Kamerwerk, waar wetten worden getoetst op uitvoerbaarheid. We maken nu wetten die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn en waarbij de menselijke maat verdwijnt. Wetgeving vanuit de tweede en eerste kamer bepalen de kaders voor het werk van gemeentes en andere organisaties, denk aan de decentralisatie van de jeugdzorg en zorg en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO). Ik wil bijdragen aan betere wetten die in de praktijk beter uitvoerbaar zijn en met menselijke maat.’

Gelijke rechten

‘Ten tweede maak ik me er zorgen over dat wij nog steeds teveel een wij-zij samenleving zijn. Centraal in al het beleid hoort artikel 1 van de grondwet te zijn, dat allen in gelijke situatie gelijk worden behandeld. Het toeslagenschandaal heeft ons opnieuw bewust gemaakt van dat dit niet vanzelfsprekend is en welke desastreuze gevolgen dat heeft. Wat je nu ziet is dat we alles door elkaar gooien. De groepen die al generaties hier zijn, de nieuwe groepen, vluchtelingen, asielzoekers. Helaas komt het nog te vaak voor dat derde generatie jongeren waarvan zelfs de ouders hier zijn geboren, nog steeds en te vaak te maken krijgen met uitsluiting en discriminatie. Veel organisaties zijn nog te ‘wit’ en worstelen enorm met divers en inclusief krijgen van hun organisaties. Daar moeten we ons eigenlijk voor schamen. Daar wil ik het verschil in maken. Representatie doet er toe. Ik merk dat alleen mijn aanwezigheid al het verschil kan maken naar meer inclusief denken. Inclusief denken komt automatisch met mij mee naar de Eerste Kamer.

Kamer van reflectie

‘En ten derde maak ik me druk om het afbrokkelend vertrouwen in de politiek en de overheid , dat moeten we zien te keren. Er is teveel hijgerigheid in de politiek. Ik wil vanuit reflectie en bezinning bijdragen aan een betere verhouding overheid en samenleving. De Eerste Kamer is de kamer voor reflectie, dit is de plek bij uitstek om de goede discussies te voeren om dit vertrouwen te herstellen. Ik geloof dat een gezonde overheid belangrijk is voor een gezonde samenleving waar we niemand laten vallen. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een nog beter functionerende en gezonde overheid.’

Over Meryem Kilic-Karaaslan

Meryem groeide op in Rotterdam en heeft het motto van hard werken en nuttig zijn voor de samenleving. Zij verhuisde op haar 16e in 1987 naar Amersfoort vanwege de liefde en heeft in veel verschillende wijken gewoond. Ze is samen met Amersfoort groot geworden. Meryem is als partner verbonden aan TwynstraGudde en daarnaast is ze toezichthouder bij Hogeschool Inholland, commissaris bij Woningcorporatie Haagwonen en ze is lid van de Nederlandse Sportraad.