Akkoord!

Vrijdag 1 juli aanstaande om 11:00 uur presenteren coalitiepartners D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hun coalitieakkoord met daarin hun plannen voor Amersfoort. De partijen kiezen met dit akkoord voor een meer groene, sociale en progressieve koers voor de stad.

Bij deze presentatie is het ook mogelijk kennis te maken met de kandidaat wethouders. De coalitie gaat de komende vier jaar met acht wethouders (7,6 fte) aan de slag. De presentatie vindt plaats in het Campus Connect Center van ROC Midden Nederland op de Hoef, Disketteweg 2-4 om 11:00 uur.

Totstandkoming

Tijdens de totstandkoming van het akkoord is via stadsgesprekken en gesprekken met externe en ambtelijke adviseurs vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken gekeken. Dit proces is voor de coalitiepartners zeer waardevol geweest. De opbrengst hiervan heeft hun gesprekken verrijkt en heeft ervoor gezorgd dat afgewogen keuzes gemaakt konden worden.

Nieuwe werkwijze

Deze werkwijze vormt wat de coalitiepartners betreft ook de komende vier jaar de rode draad voor de manier waarop zij willen samenwerken in de stad met inwoners, bedrijven en organisaties. De coalitie wil nog meer dan tot nu toe in gesprek met partners en inwoners over vraagstukken en bijbehorende dilemma’s. Tezamen met de grote opgaven die de gemeente de komende jaren moet oppakken, vraagt dit om een team van bestuurders dat voldoende tijd kan investeren om de afspraken in het akkoord te realiseren.

De namen van de kandidaat wethouders worden woensdag 29 juni bekend gemaakt.