Afscheid Nour Said Belkasmi

Op 29 maart nam de oude gemeenteraad afscheid. Tijdens dit afscheid nam D66 Amersfoort ook afscheid van de fractieleden Irma Dijkstra en Nour Said Belkasmi. Tijdens dit afscheid sprak Nour de volgende woorden.

Oud-raadslid Nour Said Belkasmi (2018-2022) Beeld: CheeseWorks

Voorzitter,
Vier jaar geleden begon ik aan nieuw avontuur, een avontuur waarvan de inhoud voor mij bijna volledig onbekend was en helemaal geen ervaringen op zak had.
 
Het was een eer om de stem van de Amersfoorters in de lokale politiek te verkondigen, een eer om het vertrouwen van de inwoners te krijgen, een eer om te vechten voor een betere en mooier Amersfoort waar iedereen bij hoort.
 
Voorzitter,
Het was een eer om volksvertegenwoordiger te zijn. In de afgelopen vier jaar heb ik op twee benen kunnen staan, een been hier in de raadzaal en politieke arena en de andere been stond ik vaker in de wijken bij de inwoners en vooral bij de kwetsbaren; mensen die het moeilijk hebben om rond te komen, ouderen, jongeren en de nieuwe Amersfoorters. 
Ondanks dat ik als raadslid het algemeen belang moet behartigen ben ik vaker benaderd en ingezet voor individuele zaken en met trots heb ik vaker ook oplossingen kunnen vinden en bij deze mijn dank aan u, de burgemeester,  wethouders, ambtenaren, de politie, wooncorporaties en vele instellingen voor het begrip en de fijne samenwerking. 
 
Voorzitter,
Ik ben kalm, rustig en praat niet veel, maar deed veel goede dingen achter de schermen waar ik enorm trots op ben en daar hoef ik geen dank of complimenten hiervoor of de media op te zoeken, want dat deed ik met mijn hart voor de mens en voor mijn stad Amersfoort waar ik al 23 jaar met veel plezier woon. 
 
Gedurende vier jaar heb ik heel veel kunnen leren, inzetten op mijn eigen tempo en ook kunnen realiseren samen met mijn fractie, want bij ons fractie treden we samen en boekten we onze successen samen en geen plek voor individualisme in onze midden. 
 
Door coronapandemie is mijn onderneming enorm getroffen en ben momenteel bezig met iets nieuws begonnen in de zorg en ben ook ingeschreven om verder te gaan studeren waar ik eind jaren negentig toen ik hier kwam naar Nederland en wou verder gaan studeren, slachtoffer was van discriminatie wat mij toen heeft gekwetst. De gezondheidsproblemen afgelopen periode en familieomstandigheden (grote kinderen, grote zorgen). Dit zijn de redenen om mij niet te kandideren voor een nieuwe termijn.  
 
Voorzitter, 
Ik ben u, de wethouders, raadsleden, de griffie, ambtenaren en mijn fractieleden dankbaar voor het onderling contact en de fijne samenwerking en ik zal dit zeker missen. 
 
Dank ook aan iedereen die mij gesteund hebben tijdens mijn ziekte, dank aan diegenen die mij op bezoek waren, gebeld of berichten hebben gestuurd, natuurlijk mijn fractie met name mijn fractievoorzitter Tyas Bijlholt, afdelingsvoorzitter Bart Huydts en ook in het bijzonder de wethouder Kraanen en bij deze wens ik hem alle sterkte toe en ook in het bijzonder collega Hans van Wegen, ondanks het verschil tussen ons beide partijen, kwam hij regelmatig op bezoek en stuurt regelmatig mooie berichten.
 
Voorzitter, 
Ik ben heel blij dat we de grootste partij in Amersfoort gebleven voor de derde keer achter mekaar en ik zal de nieuwe fractie blijven steunen waar dat kan, D66’er was ikben ik en blijf ik
 
Dank allen.