Aanmeldbeleid basisscholen

Op dinsdag 1 juni was de ronde over het aanmeldbeleid basisscholen in Amersfoort.

Onze woordvoerder onderwijs, Marjolein Perdok heeft deze ronde samen met Bram Leeuwenkamp (GL) en Tahsin Bülbül (Denk) georganiseerd. De reden daarvoor is dat we via verschillende kanalen vernemen dat inschrijvingen voor de basisschool niet altijd verlopen zoals zou moeten.

In Nederland kunnen kinderen als ze drie jaar zijn, ingeschreven worden bij een basisschool. In de praktijk blijkt echter dat er scholen in Amersfoort zijn die werken met vooraanmeldingen. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dan alvast worden aangemeld en worden op de wachtlijst geplaatst. Meestal betekent dit dat kinderen met de langste wachttijd voorrang krijgen bij de daadwerkelijke inschrijving op 3-jarige leeftijd. De praktijk is hier dus in strijd met de wet. Deze praktijk zorgt er voor dat ouders die hiervan op de hoogte zijn hun kind ‘tijdig’ inschrijven en dat ouders die hun kind conform de wet op drie jarige leeftijd aanmelden voor de basisschool te horen krijgen dat de klas al vol zit. Dat bleek in ieder geval zo in Utrecht.

We hadden voor deze Ronde alle schoolbesturen uit het primair onderwijs in Amersfoort uitgenodigd. Helaas is niet iedereen op onze uitnodiging ingegaan. We hadden uiteindelijk vier bestuursleden van verschillende besturen aan tafel. Het was een moeizaam gesprek. De bestuurders gaven aan dat de problemen zoals wij die aangaven niet bestonden en dat aanmeldingen conform de wet gaan. Alleen de Vrije School gaf aan dat er toch wordt gewerkt met een wachtlijst. Dat is niet conform hun eigen beleid en doordat we dit hebben geagendeerd wordt hier intern weer naar gekeken, zodat de praktijk aansluit bij het beleid.
Na afloop van de Ronde heeft KPOA ons benaderd voor een vervolggesprek, omdat zij moesten toegeven dat ook bij KPOA de praktijk van het aanmelden niet altijd conform wet en regelgeving gaat. Op die uitnodiging zijn we ingegaan. Ook met de andere besturen blijven we in gesprek.

De wet uit 2014 die bepaalt dat kinderen vanaf driejarige leeftijd ingeschreven kunnen worden moet zorgen voor een gelijk speelveld voor alle leerlingen. Als D66 vinden wij het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kans hebben om naar een basisschool naar keuze in hun eigen wijk te kunnen.