Simone Melis

Simone Melis, bestuurslid D66 Amersfoort - Beeld: Simone Melis

Waarom zet jij je vrijwillig in voor D66 Amersfoort?

Vanaf 2021 ben ik algemeen bestuurslid van D66 Amersfoort. Ik houd me momenteel met name bezig met de organisatie van activiteiten zoals de D-Cafés. Vorig jaar was ik actief in de werkgroepen van de commissie die het verkiezingsprogramma schreef voor D66 Amersfoort.
Ik ben al langere tijd lid van D66 en ben ook lid geweest van de fondsenwervingscommissie van D66 op landelijk niveau. Ik voel me een echte sociaalliberaal en word aangetrokken door ons motto: laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen.
In mijn dagelijkse werk in de ggz zie ik hoe belangrijk dat laatste is. Juist mensen in een kwetsbare positie vallen nog te vaak tussen wal en schip in Nederland. Daar wil ik iets aan verbeteren. Wetten en regels moeten mensen, individueel maar ook als samenleving, ondersteunen en faciliteren. Nog te vaak zijn ze juist een belemmering waardoor mensen tegen een onzichtbare muur oplopen, met alle frustraties van dien.
Vanwege mijn achtergrond op het gebied van openbare financiën kijk ik ook kritisch naar de overheidsbegroting. Hoe verdelen we het publieke geld op een zo eerlijk mogelijke manier? Hoe geven we het geld doeltreffend en doelmatig uit? En hoe stimuleren we daarbij dat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan de samenleving, uitgaande van ieders mogelijkheden? Dat zijn voor mij belangrijke maatschappelijke vraagstukken.
Tot slot wil ik mij inzetten voor goede politieke besluitvorming en progressief beleid op het gebied van klimaat, milieu en de energietransitie. Mijn drijfveer daarbij is dat we onze aarde op een zo goed mogelijke manier doorgeven aan onze kinderen. We moeten de problemen waar we nu tegenaan lopen, niet doorschuiven naar de volgende generatie maar nu actie ondernemen. Dat vereist lef en politieke moed.
Kortom: genoeg om me actief voor in te willen zetten bij D66!