Bart Huydts

Beeld: D66 Amersfoort

Voorzitter

Ik ben sinds 2012 actief betrokken bij D66. De eerste contacten waren tijdens de D-cafés: inhoudelijk inspirerend en leuke netwerkcontacten. Daarbij vind ik dat politiek ook een soort van gezellige familie is waar het ook gewoon leuk is om met elkaar een drankje te drinken.

Ik heb het verkiezingsprogramma 2014-2018 gecoördineerd en ben daarna de fractie in gegaan als fractievoorzitter. In 2019 heb ik de voorzittershamer overgenomen van het bestuur van D66 Amersfoort. Met veel plezier.

We hebben als bestuursleden allemaal onze eigen taak. Ik ben vooral bezig met de coördinatie van de afdeling op hoofdlijnen en onderhoud de contacten met de fractie, wethouders, regio en landelijk.

Tot en met de zomer 2022 was ik directeur van het ArtEZ Business Centre van ArtEZ Hogeschool voor de kunsten. Na de zomer ga ik als leerkracht van groep 7 werken op een basisschool in Amersfoort. Het is goed om af en toe echte veranderingen in te zetten!