Zorgen over provinciale rol in Regionale Energiestrategieën

De Staten spraken vandaag over de Regionale Energiestrategieën (RES’en) in Zuid-Holland. Eerste concepten weliswaar, maar D66 heeft toch wel al wensen en bedenkingen. Woordvoerder Laura Neijenhuis: “Wij hameren bijvoorbeeld op goede doorwerking in het omgevingsbeleid.”

Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt binnen regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). In de RES worden gezamenlijk keuzes gemaakt voor de opwekking van duurzame elektriciteit, duurzame warmte en wonen, warmteopslag en de energie-infrastructuur. De provincie is ingedeeld in 7 RES-regio’s. In de concept-Regionale Energiestrategieën zien we mooie, ambitieuze plannen ontstaan. Richting de RES 1.0 moet deze verder worden uitgewerkt.

Wat betreft D66 zijn de concepten die nu op tafel liggen nog niet concreet genoeg. “Vooral waar het gaat om energiebesparing, lokaal eigenaarschap en het inzetten van warmte”, aldus Laura. “Ook over de doorwerkingen van de strategieën in het omgevingsbeleid maken wij ons zorgen. Ik realiseer mij dat dat niet eenvoudig is, maar belangrijk is het wel. Als D66 pleiten we er niet voor niets voor om inwoners al in het vroegste stadium en op een waardevolle manier te betrekken bij het maken van plannen. Jong, oud, optimisten en criticasters. Zij zijn de experts wat betreft hun omgeving en daarom doet hun blik op de inrichting van de openbare ruimte er enorm toe.”

“Van het provinciebestuur verwachten wij een meer leidende en verbindende rol in de afstemming tussen de verschillende RES-regio’s binnen onze provincie én met de buurregio’s langs de randen van Zuid-Holland. Hiervoor is een visie nodig over de samenhang tussen mobiliteit, wonen, natuur, milieu en klimaatadaptatie. De ruimte waarop dit allemaal moet plaatsvinden is immers maar krap. De Gedeputeerde is in onze ogen wat dat betreft te afwezig. Zou het coalitieprogramma in de weg staan?”

In de afgelopen weken heeft Laura contact gehad met veel lokale D66 fracties, wethouders en Statenleden uit omliggende provincies. Daaruit is waardevolle feedback gekomen maar ook mooie voorbeelden die extra lading geven aan onze wensen en bedenkingen. “Ik hoop dat we dit contact kunnen behouden tijdens het proces richting de RES 1.0, en nodig jou en iedereen uit om kansen en uitdagingen aan mij door te geven. Zo kunnen we elkaar helpen en versterken, want de energietransitie doen we samen.”