Weidevogels beschermen op de Donkse Laagten

Weidevogelpopulaties zoals van de grutto, de tureluur en de kieviet staan in onze provincie onder druk. In Brandwijk hebben Staatsbosbeheer, natuurorganisaties, boeren en vrijwilligers de handen ineen geslagen.

Verstedelijking en agrarische activiteit verdrijven de weidevogel

Door het verstedelijkte gebied en agrarische activiteit in de provincie Zuid-Holland zijn er maar weinig plekken waar de weidevogel in alle rust kan leven en broeden in het voorjaar. Met steun vanuit de provincie heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met boeren ervoor gezorgd dat de veenweidevogels een plek hebben om te kunnen broeden

Natuurinclusief boeren

De Statenleden zijn op bezoek geweest bij boer Arie. Arie boert natuurinclusief waardoor hij een deel van zijn grond als het ware ‘teruggeeft’ aan de natuur. Zo geeft hij ruimte aan de natuur en kunnen veenweidevogels in alle rust het broedseizoen doorkomen

“Arie laat zien hoe het wel kan. Het is belangrijk dat de overheid andere boeren in staat stelt om dit ook te doen. Zeker in het licht van de stikstofcrisis.”

Ria Oosterop, Statenlid

Natura2000 gebied

Staatsbosbeheer werkt in Brandwijk hard aan het beschermen van het Natura2000 gebied. Sinds 2008 is het gebied van ongeveer 103 HA aangemerkt als Natura2000 gebied door de zeldzame grassoorten die hier groeien en de zeldzame veenweidevogels die hier van nature voorkomen. Belangrijk werk voor het beschermen van de biodiversiteit in onze provincie.