Rotterdam-The Hague Airport Fit for 55?

Bekijk hier de video

Beeld: D66 Zuid-Holland

In de commissie Bereikbaarheid en Energie (BE) is gesproken over het participatietraject Rotterdam-The Hague Airport (RTHA). Omdat de luchthaven een nieuw Luchthavenbesluit bij het Rijk moet aanvragen zijn ze dit traject gestart. Hiermee haalt de luchthaven input op vanuit betrokken actoren, waaronder de provincie.

Rol van de provincie in RTHA

RTHA is een zogenaamde luchthaven van nationaal belang. Dit betekent dat de provincie geen bevoegd gezag heeft over deze luchthaven, het Rijk wel. Toch kan de provincie wel invloed uitoefenen op de luchthaven, en dan met name over het aantal vliegbewegingen. Dit kan door afspraken te maken over de ‘geluidsruimte’ die de luchthaven heeft.

Wat is die geluidsruimte?

Luchthaven RTHA mag een vooraf bepaalde hoeveelheid geluid produceren, afkomstig van vliegbewegingen op de luchthaven. Aan de hand van de vliegbewegingen die plaatsvinden wordt bepaald in hoeverre de geluidsruimte van de luchthaven is benut. Daarbij geldt dat vliegtuigen die veel geluid maken meer geluidsruimte “gebruiken” dan vliegtuigen die weinig geluid maken. In de avond- en nachturen wordt een correctiefactor toegepast. Daardoor wegen vliegbewegingen in de avond en nacht zwaarder dan bewegingen overdag.

Het provinciebestuur reageert slap

Het provinciebestuur geeft in een eerste reactie aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (Vivianne Heijnen, VVD) aan dat de activiteit op de luchthaven geen beperking mag vormen voor de bestaande ruimtelijke plannen van de provincie. Verder vragen ze ook aandacht voor de nieuwe ontwikkeling en innovatie in de luchtvaart met drones. Ten slotte accepteren ze dat ze geen normen kunnen stellen aan Co2-reductie, omdat het Rijk hier nog geen algemene wettelijke norm voor heeft. Dat is ondermaats en niet acceptabel, wat D66 betreft.

D66 verwacht leiderschap en daadkracht van de provincie

Wat D66 betreft is de luchtvaart in zijn huidige vorm niet langer houdbaar. Er wordt te veel Co2 uitgestoten en omwonenden hebben last van het lawaai van vliegtuigmotoren. Het is logisch dat een commerciële partij zoals RTHA niet fundamenteel anders wil aankijken tegen de rol die ze vervullen. Het is aan de provincie, als overheid, om dit wel te doen. De provincie moet alternatieven van internationale connectiviteit onderzoeken die wel duurzaam zijn en die maatschappelijke belangen vervullen. Wij zijn ons er van bewust dat dit niet over één nacht ijs gaat. Wel vinden we dat op basis van die alternatieven besluiten in de nabije toekomst al bijgestuurd kunnen worden.

Verder staat in het voorstel om een nieuwe geluidsruimte te creëren voor maatschappelijk verkeer (politie- en traumahelikopter). Dit is wat D66 betreft onacceptabel. Hiermee loop je het gevaar dat de algehele hinder door geluid toeneemt, doordat commerciële partijen onterecht meer geluidsrechten claimen.

“Het doel van een geluidsruimte is niet om commerciële vliegtuigmaatschappijen bedrijfszekerheid te geven, maar om omwonenden te beschermen.”

Jeroen Heuvelink, Statenlid.

Ten slotte is het voor D66 niet te verteren dat de provincie geen stappen durft te zetten richting doelstellingen tot Co2-reductie, maar blijven wachten op het Rijk. D66 wil dat de provincie aansluit bij de Fit For 55-doestelling van de EU, wat essentieel is om onze leefomgeving te beschermen.