Nieuwe portefeuille-verdeling Statenfractie.

Door de wisselingen in de fractie is er een nieuwe portefeuilleverdeling. Hieronder lees je wie je kunt benaderen voor een specifiek onderwerp.

Fractievoorzitter

 • Stikstof
 • Klimaat
 • Natuur
 • Jongerenparticipatie

Vice-fractievoorzitter en Statenlid

 • Cultuur
 • Mobiliteit (m.u.v. OV & fiets)
 • Vervoer
 • Luchtvaart
 • Financiën
 • Energie & warmte

Statenlid

 • OV & fiets
 • Bestuur
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Schiphol
 • Rijkswegen
 • Communicatie & Media
 • Internationaal & EU

Statenlid

 • Wonen
 • Economie
 • Vestigingsklimaat
 • Kustbeleid
 • MKB
 • Greenports
 • Ruimtelijke ordening
 • Haven en Industrie

Fractievertegenwoordiger (aankomend)

 • Milieu
 • Klimaatadaptatie
 • Recreatie
 • Omgevingsbeleid

Algemene vragen

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met het mailadres van de fractie: [email protected]