Natuur en recreatie voor iedere Zuid-Hollander

De hoeveelheid natuur in onze provincie is schaars. Wij willen dat we deze natuur beschermen zodat iedereen in Zuid-Holland kan genieten van een fijne boswandeling.

Subsidie voor natuur valt weg

De subsidieregeling vanuit de provincie gaat de komende jaren flink achteruit, met minder geld zullen we straks meer gebieden moeten ondersteunen. Daar willen wij een stokje voor steken. “Natuur en recreatie zijn belangrijk voor mensen om te kunnen ontspannen, wij willen dat onze inwoners dit nu en in de toekomst kunnen blijven doen.” Volgens de fractievoorzitter Laura hebben de natuurgebieden het al zwaar. “Vaak moeten ze het met bijna de helft van het geld doen, er wordt veel gevraagd van de creativiteit van beheerders.”

Onze natuur en recreatie beschermen en behouden

We willen onze natuur beschermen en behouden, zodat generaties Zuid-Hollanders na ons nog kunnen genieten van de mooie plekken in onze provincie. Daarom hebben wij een motie ingediend die het provinciebestuur oproept om met voldoende geld te komen voor het behoud van onze natuur en recreatiegebieden.