Meten is weten

Het steunpakket dat de Rijksoverheid heeft samengesteld voor KLM bevat voorwaarden. Een van de voorwaarden is het terugbrengen van het aantal nachtvluchten op Schiphol van 32.000 naar 25.000. In de omgeving van Rotterdam The Haque Airport hebben de omwonenden gemerkt wat het effect is van minder (nacht)vluchten.

Veel minder geluidsoverlast en een schonere lucht. Voor omwonenden is de vermindering van de geluidsoverlast eenvoudig (subjectief) te meten. De afname van het aantal vluchten door de coronacrisis heeft – naast minder geluid – ook voor schonere lucht gezorgd. Op heel veel plaatsen in Nederland en Europa is dit gemeten. “Wij roepen de gedeputeerde op om nú in Zuid-Holland een nulmeting te houden, zodat we duidelijk kunnen volgen wat het effect van het vliegverkeer is op de lucht kwaliteit”, zegt Statenlid Jeroen Heuvelink. “Daarom hebben we, samen met de SP, nog eens schriftelijk gevraagd om de toezegging in de commissie van de Gedeputeerde om meer te meten, zwart op wit te krijgen.”

Het is wel erg wrang dat door de schonere lucht bijna meer levens zijn gered dan door het virus zijn ontnomen.