Meijendel is meer dan alleen een recreatiegebied

Niet iedereen beseft dat het recreatiegebied Meijendel niet alleen die recreatiefunctie heeft, maar ook heel belangrijk is voor de drinkwatervoorziening voor de inwoners van Zuid-Holland. In het duingebied vindt, bijna onopgemerkt, een proces plaats waarin de duinen als natuurlijke filter voor het ingenomen water dienen. Water dat ook afkomstig is uit de Maas en dat, voordat het uit de kraan komt, moet worden gezuiverd.

Uitdagingen door de droogte

Het aantal inwoners is gestegen en zal de komende jaren nog verder stijgen. Daarnaast betekent langdurige droogte, zoals in de afgelopen zomer, een extra uitdaging voor Dunea. Daarom wordt de komende jaren gekeken naar extra aanvoermogelijkheden voor schoon water. Ook wordt onderzocht hoe we drinkwater inderdaad alleen gebruiken om te drinken en niet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het sproeien van de tuin.

Meijendel is populair onder recreanten

Opvallend én belangrijk is dat hetzelfde duingebied toegankelijk blijft voor de recreant. Inmiddels is het gebied zó populair dat het aantal bezoekers alleen maar blijft stijgen. Dat betekent letterlijk en figuurlijk dat de bezoekersstromen in goede banen moeten worden geleid. Dus: zorgen dat de recreant op de paden blijft om de natuur in de vorm van flora en fauna te behouden.

Nieuwe recreatiegebieden aanleggen om de natuur te beschermen

Uit het werkbezoek werd duidelijk dat het ook in de toekomst veel zal vragen van beheerder Dunea om zowel voor schoon drinkwater als voor de recreant te zorgen. Om te voorkomen dat het gebied “overbevolkt” raakt, zullen in Zuid-Holland nieuwe recreatiegebieden moeten worden aangelegd. De D66-fractie besteedde daar eerder al aandacht aan en zal dat ook blijven doen!