Maak werk van stikstof in Meijendel

De natuur in onze provincie staat onder druk. Zeker in onze Natura 2000 gebieden. Het Duingebied Meijendel tussen Den Haag en Wassenaar is er daar één van. In samenwerking met de actiegroep Hart voor Meijendel stellen de fracties van D66, PvdD en GroenLinks schriftelijke vragen.

Recreatie eist haar tol

Meijendel is het drukstbezochte recreatiegebied van de provincie Zuid-Holland. Jaarlijks trekt het natuurgebied ruim 3 miljoen bezoekers. Van dagjesmensen tot sporters, veel verschillende mensen van binnen en buiten de provincie genieten van dit bijzondere stukje natuur. Maar tegen welke prijs? Het natuurgebied staat onder enorme druk door stikstof, bijvoorbeeld doordat veel recreanten met de auto komen. En als daar niet snel verandering in komt, kunnen we de gevoelige natuur in dit gebied zo maar kwijtraken.

Het groeiende stikstofprobleem heeft enorme gevolgen voor Meijendel

Het stikstofprobleem in het gebied kent meerdere oorzaken. Zo zorgen de 3 miljoen bezoekers per jaar voor maar liefst 400.000 autobewegingen dwars door het natuurgebied. Dit zorgt voor grotere neerdaling (depositie) van stikstof. Daardoor krijgen bepaalde planten(soorten) het zwaar en kunnen deze zelfs verdwijnen samen met diersoorten die er afhankelijk van zijn. Zo neemt de biodiversiteit steeds verder af. Naast het autoverkeer, dragen vliegtuigen ook bij aan de neerdaling van stikstof. Als het aan D66 ligt, worden die cijfers ook meegenomen in de onderzoeken.

“Vliegtuigen vliegen steeds vaker en lager over Meijendel. Met als gevolg dat stikstofuitstoot en geluidsoverlast direct in het duingebied terecht komen.”

Laura Neijenhuis – Statenlid

Meijendel als Parkpoort trekt steeds meer recreanten

Meijendel is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het hart van Meijendel dient bovendien straks als ‘Parkpoort’ voor het nationale park. Voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De indieners van de schriftelijke vragen maken zich zorgen. Hiermee worden nog meer autobewegingen naar het hart van Meijendel gelokt, dus meer stikstof in het gebied. Waarom heeft de provincie niet eerst laten onderzoeken of het natuurgebied al die bezoekers aan kan? “We vragen GS alsnog te overwegen om ecologisch draagkrachtonderzoek te doen. Zo weten we pas echt wat de effecten zijn van de nieuwe Parkpoortfunctie” legt Laura uit.

Zonering en parkeren aan de rand als oplossing

Moet het gebied gesloten worden voor recreatie? Nee. D66 vindt het belangrijk dat iedereen op een verantwoorde manier moet kunnen genieten van onze natuur. En dat kan ook. Bijvoorbeeld door recreatiezonering in te stellen en parkeren aan de rand van het duingebied mogelijk te maken. Door recreatie meer te spreiden in het gebied, heeft de natuur de mogelijkheid om te herstellen. Op andere plekken in Nederland gebeurt dit al, bijvoorbeeld op de Veluwe. Wetenschappers van de Universiteit Wageningen (WUR), de NBTC en Ignance Shops hanteren deze methode al jaren.

“De provincie laat in haar reactie weten geen voorstander te zijn van zonering, omdat dit het stikstofprobleem niet aanpakt zonder hier eerst onderzoek naar gedaan te hebben.”

Laura Neijenhuis – Statenlid

Schriftelijke vragen

Doormiddel van schriftelijke vragen willen de indieners het bestuur van de provincie nogmaals vragen om gedegen onderzoek te doen naar de plannen voor Meijendel, en hierin het beschermen van de natuur op de eerste plaats te zetten.