Een potentieel Bleizo benutten

Het terrein van Bleizo heeft veel potentie. Potentie die ingezet kan worden om invulling te geven aan de maatschappelijke behoefte aan bedrijvigheid, wonen en duurzame energie. Maar, deze potentie vraagt wel om duidelijke keuzes vanuit de provincie die op dit moment nog niet worden gemaakt.

Stilstand

De provincie legt de verantwoordelijkheid bij de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer, waar Bleizo precies tussen zit. Conclusie: stilstand. Dat is niet wat dit gebied verdient en het draagt ook niet bij aan de oplossing voor de woon- en klimaatcrisis.

“Onze ambitie is om de afwachtende houding van GS op het dossier Bleizo te doorbreken. Het verzilveren van de kansen die er liggen vraagt om samenwerking tussen de gemeenten en de provincie”

Ria Oosterop

Motie

De oplossing vraagt om een bredere kijk, buiten de grenzen van het gebied en verder dan afspraken uit het verleden. Dit vergt lef van de provincie en de gemeenten, die samen de regie moet pakken op dit onderwerp. Alleen als ze er samen voor gaan, gaat het lukken. Daarom dient D66, samen met de PVV, 50PLUS en Denk, een motie in die de provincie oproept om te helpen bij het ontknopen van de knoop genaamd Bleizo.

Wooncrisis

Dat er een wooncrisis is, is al lang geen geheim meer. Via de motie spreekt D66 uit dat er op de locatie van Bleizo-west ruimte is voor woningbouw. En dat is niet zo gek: er zijn volop kansen en mogelijkheden. Een groot deel van de infrastructuur is al aanwezig in de vorm van het station Lansingerland-Zoetermeer, de Randstadrail en de weg. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen voor de leefbaarheid van het gebied, en daar moeten we serieus mee omgaan. Er moet gezorgd worden dat de locatie wordt verbonden met de rest van het stedelijk gebied in Zoetermeer en dat er voldoende groen aanwezig is.

Klimaatcrisis

Naast de wooncrisis is er ook een klimaatcrisis, een crisis die opgelost moet worden. Daar is D66 het zonder meer over eens. Wij laten daarom ook de opdracht om 12 Megawatt aan duurzame energie opwekken niet los. Die opdracht gaan we op deze manier alleen niet redden. Potentiële investeerders zijn weggelopen van het project, omdat er slechts een paar plekken overblijven waar windmolens gebouwd kunnen worden. Daarom moet de provincie op zoek naar andere plekken in de omgeving waar duurzame energie opgewekt kan worden, of op zoek naar andere manieren om duurzaam energie op te wekken. De stekker naar succes ligt in de handen van de provincie, ze hoeven deze alleen maar in het juiste stopcontact te steken.

Bekijk de video

Beeld: D66 Zuid-Holland