Verbeterplan De Blesse krijgt voldoende steun in de gemeenteraad

Beeld: Stellingwerf.nl

Bron: Stellingwerf.nl – 16 maart 2021
Er is meer dan voldoende politieke steun in de gemeenteraad van Weststellingwerf om de Steenwijkerweg door De Blesse aan te pakken.

Dat bleek maandagavond tijdens een commissievergadering. Alleen de fractie van SDW – en mogelijk ook GroenLinks – zal tijdens de raadsvergadering op 29 maart tegen het plan stemmen. Het is dan zelfs een hamerstuk.

‘Het plan leeft in het dorp, we zijn er aan toe’, zo zei de enthousiaste inspreker Erwin Bosma van Plaatselijk Belang. ‘We zijn bijna bij de eindstreep, dan kunnen we terugkijken op een mooie samenwerking met de gemeente.’ Er komen plateaus, de weg ‘verspringt’ enkele keren en het geheel moet er dorpser uit gaan zien door onder meer veel groen en het asfalt te vervangen door gebakken straatklinkers.

Klinkers

En juist over die klinkers ging vooral de discussie. Pas bij de presentatie van de plannen in december werd bekend dat het asfalt verdwijnt. Dat gaat volgens projectleider Robert Brouwer op een manier waarop aanwonenden geen zorgen hoeven te hebben over schade aan hun veelal oudere woningen. Annie Postma had als inspreekster uit het dorp namelijk haar zorgen uitgesproken over mogelijke ‘projectschade’ door trillingen. Volgens haar willen meerdere inwoners liever asfalt dan klinkers.

Geluidseffect

Uit een akoestische berekening blijkt dat woningen aan de Steenwijkerweg, rond het kruispunt met de Spoorlaan tot en met het kruispunt met de Markeweg, een nadelig geluidseffect ondervinden. Het gaat bij een aantal woningen om ongeveer twee decibel. Dit is hoger dan volgens de Wet Geluidshinder is toegestaan, maar in een dertigkilometerzone is deze wet niet van toepassing. De reden dat gekozen wordt voor bakstenen heeft alles te maken met de dorpse uitstraling die wordt nagestreefd. En omdat mensen door alle maatregelen langzamer gaan rijden, valt het met dat extra lawaai wel mee, zo voorspelt wethouder Jack Jongebloed. Bovendien zijn er vanuit het dorp amper vragen over gesteld. GroenLinks maakte echter melding van een actie van een inwoner die steun zoekt voor een bezwaar tegen de klinkers.

Absorberen

Afke Kester van collegepartij het CDA wilde geen bakstenen, maar stille klinkers, die geluid absorberen, zoals de klinkers op de parkeerplaats bij de Lidl in Noordwolde. Haar winkelwagentje is daar heel stil op. Die betonstraatstenen worden niet zoals bakstenen gebakken en hebben ook geen heldere klank. Maar ze slijten wel sneller, zo stelde Weststellingwerfs Belang. Het college lijkt er dan ook niet voor te porren. De beoogde verbetering op het gebied van de verkeersveiligheid, in combinatie met de dorpse uitstraling, wegen zwaarder dan de toename in de geluidbelasting door gebakken klinkers. Maar of iedereen nu echt langzamer gaat rijden? Het CDA heeft daar grote twijfels over.

Verkeersveiligheid

Erwin Bosma (Plaatselijk Belang) zei dat auto’s nu met 100 kilometer per uur over de Steenwijkerweg razen en landbouwverkeer haalt de helft van die snelheid ook op die weg. ‘Het is onduidelijk waar kinderen moeten fietsen, de veiligheid is in het geding, we zijn het zat.’ Maar fractievoorzitter René de Klein van SDW zag in de ongevallenstatistieken geen reden om de weg aan te pakken. Hij meldde zes ongevallen in zes jaar. ‘Weegt dat zwaarder dan de ongelukken op de kruising Oost- en Westvierdeparten bij Noordwolde en op de Lemsterweg?’
De Klein miste net als Gaby Thijssen van GroenLinks een overzicht van de totale verkeerssituatie in de gemeente. Het is SDW ook volstrekt onduidelijk wat het effect van alle maatregelen is op de verkeersstromen door Wolvega. ‘Het argument is nu dat ze er al zo lang op wachten, zonder dat we afwegen of het wel zinvol is. De verkeersveiligheid en het dorpse karakter kan in veel andere dorpen worden aangepakt.’ Thijssen wees als voorbeeld op Boijl.

‘Niet vergelijkbaar’

Wethouder Jack Jongebloed was het hier volstrekt mee oneens. De oude rijksweg heeft sinds de aanleg van de A32 in 1988 allang zijn functie verloren, maar ziet er nog steeds net zo uit. ‘Dat is niet vergelijkbaar met andere dorpen. Het dorp heeft het verdiend vanwege alle inzet en op basis van eerdere toezeggingen.’ Hij wist zich gesteund door zijn eigen VVD. Edwin Bathoorn zei dat dit het moment is om een veilige weg door het dorp te maken. ‘Het leeft in het dorp, al moeten er keuzes worden gemaakt over een boom of een parkeerplaats. Ondernemers moeten wel bereikbaar blijven tijdens werkzaamheden.’ En D66 wil dat tijdens het werk wel wordt gecontroleerd of iedereen nog steeds op één lijn zit.

Zorgen over geld

Voor de herinrichting wordt volgens het raadsvoorstel ‘vooralsnog’ rekening gehouden met een bedrag van (afgerond) € 3,5 miljoen (excl. btw). Dat woordje ‘vooralsnog’ riep verontruste vragen op bij D66. En ook GroenLinks wilde weten of het gevraagde bedrag wel het maximum is. Dat kon wethouder Jongebloed niet beloven, want de aanbesteding moet immers nog plaatsvinden. Mocht het duurder worden, dan is het aan de gemeenteraad om het plan aan te passen of extra geld neer te tellen. ‘Maar daar gaan we niet vanuit, er komen geen onaangename verrassingen, maar het blijft een hoop geld.’