Ton Stubij

Beeld: Ton Stubij

“Ik wil een bijdrage leveren aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt”

  • 77 jaar
  • Wolvega

Tijdens mijn werkzame leven had ik helaas geen tijd om naast mijn bedrijf met volledige inzet actief te zijn in de politiek. Echter, als gepensioneerde ondernemer met veel tijd om me te verdiepen in de omstandigheden en het functioneren van onze gemeente is dat gelukkig nu wel zo.

Als senior kandidaat-raadslid wil ik dan ook graag een bijdrage leveren aan een gemeente die voor alle bevolkingsgroepen het maximale haalt uit haar mogelijkheden, ook voor ons ouderen. Een samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Ik sta voor een duurzame samenleving die realiseerbaar moet zijn voor iedere inwoner. We moeten realist zijn. Respectloos omgaan met onze leefomgeving is uit den boze. Ook respectvol voor elkaar zijn raakt de kernvoorwaarden van onze samenleving en komt ten goede aan de veiligheid en leefbaarheid van onze omgeving.
 
Als actieve sporter op leeftijd heb ik geconstateerd dat sport niet alleen belangrijk is voor jongeren. Nee, de ouderen en ook de gehandicapten en achterstandsgroepen in onze gemeente dienen gestimuleerd en betrokken te worden bij onze sportvoorzieningen. Stimuleer de Sportverenigingen om ook de achterstandsgroepen in de sportbeleving te betrekken. Open sportaccommodaties voor derden buiten de normale openingstijden en toegewezen verenigingen. Maak een breder gebruik mogelijk van accommodaties door voorwaarden te scheppen voor anderen, ook voor individuele sporten en initiatieven.
 
Uiteraard gaat mij als senior kandidaat raadslid de zorg en de voorzieningen voor ouderen aan het hart. Pas de voorzieningen van de zorg aan deze tijd aan. Geef maatwerk m.b.t. het soort zorg. Coördineer de soorten zorg, laat verschillende zorg in elkaar over lopen of meer samenwerken. Hierdoor kan er meer maatwerk worden verleend. Zorg dat ouderen de virtuele trein niet missen. De informatievoorziening verplaatst zich steeds meer naar de virtuele wereld en ook ouderen moet de mogelijkheid geboden worden om die kennis te vergaren. Dit is noodzakelijk om in de toekomst over alle essentiële informatie te beschikken.

Het fietspad langs de Linde. De prachtige natuur en de daarbij ruimschoots aanwezige flora en fauna rondom de Linde is iedere dag weer genieten.

Ik zie kansen in het meer benutten/creëren van recreatiemogelijkheden. Zowel voor de Stellingwervers als voor de toeristen. Daarnaast zie ik dat er veel te winnen valt op het gebied van integratie van ouderen in de plaatselijke economie, zowel in betaalde als vrijwillige vorm.

Duurzaamheid / Veiligheid / Ouderenzorg en Voorzieningen

In het programma van D66 Weststellingwerf zie ik heel veel speerpunten die mij enorm aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan de zoektocht om de lokale bevolking meer invloed te laten uitoefenen op het partijprogramma voor onze gemeente. Het voorop lopen in een duurzame maatschappij met oog voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is onontbeerlijk.

Wensvogels – Hans Dorrestijn
Vogels in Nederland – Jonathan Elphick – John Woodward
Praatjes en Plaatjes – Ronald Westenberg

André Rieu. Ik houd van zijn muziek en zijn benadering van de klassieke muziek.