D66

In Memoriam: Ton Mosseveld

D66 Veenendaal heeft – samen met een aantal andere partijen – vragen gesteld aan het college over de energietoeslag voor studenten.

Eind mei 2023 zal Youssef Boutachekourt namens D66 opnieuw zitting hebben in de gemeenteraad van Veenendaal. Huidig D66-raadslid Maud Veraar-Diepeveen neemt namelijk afscheid.

In de raadsvergadering van 8 mei diende D66 – samen met een aantal andere partijen - een voorstel in om een aparte OV-verbinding over de Rijnbrug te onderzoeken. Dit voorstel werd aangenomen met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Een aparte busverbinding of treinverbinding over de Rijnbrug zou een hele grote stap zijn om in de regio het OV aantrekkelijker te maken dan de auto in de regio, één van de hoofddoelen van de Bereikbaarheidsagenda.

D66 is erg teleurgesteld in het besluit dat de raad donderdag 23 maart 2023 nam over de onderwijshuisvesting in Veenendaal-Oost. Een door CDA, D66, PvdA, GL, SP en CU ingediend voorstel om een school in Groenpoort te bouwen kreeg geen meerderheid.

In Memoriam: Ton Mosseveld

D66 Veenendaal heeft – samen met een aantal andere partijen – vragen gesteld aan het college over de energietoeslag voor studenten.

Eind mei 2023 zal Youssef Boutachekourt namens D66 opnieuw zitting hebben in de gemeenteraad van Veenendaal. Huidig D66-raadslid Maud Veraar-Diepeveen neemt namelijk afscheid.

In de raadsvergadering van 8 mei diende D66 – samen met een aantal andere partijen - een voorstel in om een aparte OV-verbinding over de Rijnbrug te onderzoeken. Dit voorstel werd aangenomen met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Een aparte busverbinding of treinverbinding over de Rijnbrug zou een hele grote stap zijn om in de regio het OV aantrekkelijker te maken dan de auto in de regio, één van de hoofddoelen van de Bereikbaarheidsagenda.

D66 is erg teleurgesteld in het besluit dat de raad donderdag 23 maart 2023 nam over de onderwijshuisvesting in Veenendaal-Oost. Een door CDA, D66, PvdA, GL, SP en CU ingediend voorstel om een school in Groenpoort te bouwen kreeg geen meerderheid.

Water Natuurlijk is de partij waarin GroenLinks, D66 en Volt samenwerken met een aantal natuur- en milieuorganisaties. Veenendalers Jelle Hordijk (D66) en Sjirk Visser (GroenLinks) trekken daarom gezamenlijk op als kandidaten voor Water Natuurlijk tijdens de waterschapsverkiezingen

Water Natuurlijk is de partij waarin GroenLinks, D66 en Volt samenwerken met een aantal natuur- en milieuorganisaties. Veenendalers Jelle Hordijk (D66) en Sjirk Visser (GroenLinks) trekken daarom gezamenlijk op als kandidaten voor Water Natuurlijk tijdens de waterschapsverkiezingen

Toont 24 van 31