Water bepaalt de toekomst. Natuurlijk.

Water Natuurlijk is de partij waarin GroenLinks, D66 en Volt samenwerken met een aantal natuur- en milieuorganisaties. Veenendalers Jelle Hordijk (D66) en Sjirk Visser (GroenLinks) trekken daarom gezamenlijk op als kandidaten voor Water Natuurlijk tijdens de waterschapsverkiezingen.

Op 5 maart 1855 veroorzaakte het stijgende water in de Rijn een grote ramp. De Grebbedijk bezweek, waardoor een groot gebied van Achterberg tot Amersfoort onder water kwam te staan. Veel mensen in Veenendaal vluchtten naar de hoog gelegen Oude Kerk op de Markt. Het watersnoodmonument, aan de Kerkewijk, herinnert aan de 11 slachtoffers van deze ramp, die bijna heel Veenendaal onder water zette. De dreiging van een ramp zoals deze is door klimaatverandering actueler dan ooit!

Klimaatverandering veroorzaakt steeds heftigere regenbuien en langere perioden van hitte- en droogte. Hierdoor krijgen we vaker te maken met hoog water in de Rijn enerzijds en momenten dat dijken uitdrogen en daardoor zwakker worden anderzijds. Om de veiligheid van bewoners te waarborgen kiest Water Natuurlijk bij het verbeteren van dijken voor natuurlijke oplossingen zoals het inzaaien van bloemen die de dijk sterker maken terwijl hiermee de biodiversiteit ook verbeterd.

Nu een groen en sociaal belastingstelsel: Natuurlijk!
Industrie en de reguliere landbouw vervuilen nog steeds het water in de Vallei en op de Veluwe. Water natuurlijk wil ervoor zorgen dat de vervuiling van onze watergangen stopt en er maatregelen zoals natuurvriendelijke oevers die het oppervlaktewater op een natuurlijke manier zuiveren. Water natuurlijk wil dat de vervuilers (in dit geval de agrariërs en de industrie) hiervoor betalen. Water Natuurlijk wil de waterschapsbelasting voor mensen met de laagste inkomens kwijtschelden.
 
Nu een duurzame toekomst voor de landbouw: Natuurlijk!
Water Natuurlijk is voor natuurvriendelijke en circulaire landbouw in de Vallei en op de Veluwe. Wij steunen biologische boeren en helpen reguliere boeren om de omwenteling te maken. Waardevolle landschappen, biodiversiteit en natuur willen we versterken, onder meer door het grondwaterpeil op niveau te houden of te verhogen, zoals op de Veluwe.

Nu genieten van Water: Natuurlijk!
Recreatie rondom water betekent ook het genieten van de rust en ruimte van het water. Hierbij kan gedacht worden aan een kano-tocht, schaatsen op het Valleikanaal of wandelen langs het water. Wij willen samen met gemeenten en provincies routes optimaliseren. Dit is niet overal mogelijk, bijvoorbeeld op plekken met kwetsbare natuur of bedreigde dieren, maar waar het wel kan, willen we dat het waterschap hierbij helpt. Zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te genieten van flora, fauna en het water, natuurlijk.

De toekomst begint nu. Stem op Water Natuurlijk
Klimaatverandering is onafwendbaar en vraagt nú om maatregelen die de omvang van veranderingen beperken. Mede door de inzet van Water Natuurlijk in de afgelopen jaren doet het waterschap Vallei en Veluwe al veel op dit vlak. Wij zijn blij met de ingezette koers en willen de acties, versnellen. Zodat we als goede ouder een betere wereld achterlaten voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
 
Water Natuurlijk: Jouw groene stem in het waterschap!
Meer informatie https://waternatuurlijk.nl/vallei-en-veluwe
 

  • Jelle Hordijk (30) en Sjirk Visser (40), Veenendaalse kandidaten voor Water Natuurlijk Vallei en Veluwe bij het monument voor de watersnoodramp van 5 maart 1855 in Veenendaal.