Jelle Hordijk

Beeld: D66 Veenendaal

Fractiesecretaris

Over mij

  • 31 jaar
  • Veenendaal

Mijn naam is Jelle Hordijk, 29 jaar en opgegroeid in Veenendaal.

Met veel plezier werk ik bij adviesbureau Dutch Boosting Group, de opdrachten die ik doe zijn vaak voor waterschappen waar ik de rol van technisch manager vervul. Ik heb niet altijd in Veenendaal gewoond, voor studie en werk heb ik 5 jaar in Den Haag en Oxford gewoond maar nu ben ik al een aantal jaar terug in Veenendaal.

In 2018 stond ik al op de kandidatenlijst en 2 jaar geleden ben ik actief geworden in de lokale politiek als commissielid namens D66 Veenendaal.
Mijn ervaring als commissieraadslid heeft ervoor gezorgd dat ik begrijp hoe de lokale politiek werkt en gaat me helpen slagvaardig te zijn als raadslid. In mijn vrije tijd doe ik veel aan sport zoals bolderen, schaatsen en ik heb afgelopen zomer de Veenendaalse Triatlon gedaan!

Politiek actief omdat

Door te stemmen op een politieke partij kan je in Nederland indirect meebeslissen en dat is prachtig maar mijn mening is genuanceerder dan mijn stem. Door actief te zijn in de lokale politiek krijg ik de kans direct invloed uit te oefenen op besluiten, oplossingen en de politieke agenda want als je iets wilt veranderen dan is er meer nodig dan je stem, dan moet je het doen!

D66 want

D66 is ruimdenkend, progressief en heeft de beste aanpak voor de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd daarom kies ik voor D66.

Extra aandacht in Veenendaal voor

Als raadslid wil ik de grote thema’s zoals het woningtekort en de klimaatcrisis op lokaal niveau aanpakken. Ik ga voor een Veenendaal met:
-Een woningaanbod dat doorstroming bevordert zodat starters ook een plek hebben om te wonen
-Vrijheid voor ondernemers met minder kaders vanuit de overheid
-Concrete stappen om de energietransitie te versnellen zodat we onze klimaatdoelen halen