D66 voorstel voor Jongeren- en studentenhuisvesting in Tuinstraat aangenomen


D66 Veenendaal heeft samen met een aantal andere partijen een voorstel ingediend dat pleit voor meer jongeren- en studentenhuisvesting zoals studio’s en/of gesplitste woningen waar op kamers gewoond wordt met huisgenoten. Dit voorstel werd met een zeer ruime meerderheid aangenomen.

D66 kandidaat-raadslid Jelle Hordijk bij de Tuinstraat in Veenendaal. - Beeld: D66 Veenendaal

Vernieuwing Tuinstraat

In de raadsvergadering van 24 februari jl stond het onderwerp ‘Visie transformatie Tuinstraat’ op de agenda. De visie gaat uit van een groene, duurzame, gezellige en levendige stadsstraat – net achter de Hoofdstraat. Bij de visie is ook een zogenaamde verdeelsleutel opgenomen, waarin D66 de woonvormen mist die specifiek voor jongeren en/of studenten interessant zijn.

Studenten belangrijk voor Veenendaal

Het voorstel dat werd ingediend door D66-raadslid en -lijsttrekker Youssef Boutachekourt werd voorbereid door raadscommissielid en kandidaat raadslid namens D66, Jelle Hordijk. “Er zijn in Veenendaal meer dan 4.500 studenten (MBO, HBO en WO); deze groep heeft grote moeite om eigen woonruimte te vinden, terwijl jongeren juist zo belangrijk zijn voor creatie, innovatie en een bruisende sfeer. Wij willen daarom dat zij betere kansen krijgen op een woning in Veenendaal.” aldus Jelle.
D66 Veenendaal maakt zich tevens hard voor bijvoorbeeld meer studieplekken in het centrum en een jaarlijkse uitreiking van een Student Award, zoals ook in het verkiezingsprogramma is opgenomen. De eerste Student Award is inmiddels uitgereikt.

Gelijke kansen voor wonen én onderwijs

Lijsttrekker Youssef Boutachekourt vertelt: “Het is mooi om te zien dat er in ons verkiezingsprogramma zoveel zaken die belangrijk zijn voor jongeren en studenten zijn opgenomen. Ook zijn er steeds meer jongeren en studenten actief lid van D66 Veenendaal. Behalve een eerlijke kans op een woning, meer studieplekken, en onze Student Award pleiten we ook voor een groter onderwijsaanbod op diverse niveaus in Veenendaal. We willen een kansrijke stad, met gelijke mogelijkheden voor iedereen. Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers voor een goede kans in het leven!”