Youssef Boutachekourt

Beeld: D66 Veenendaal

Over mij

  • 44 jaar
  • Veenendaal
  • Veenendaal

Ik ben een optimistisch, sociaal en verbindend persoon. Als geboren en getogen Veenendaler zet ik mij in voor een Veenendaal waarin iedereen gelijke kansen krijgt, mensen de vrijheid hebben om hun leven op de eigen manier vorm te geven en waarin de gemeente klimaat als topprioriteit beschouwt.

Ik heb ongeveer 15 jaar als manager gewerkt bij de Belastingdienst. Op 1 maart 2022 maak ik de overstap naar het Ministerie van Sociale Zaken. In mijn nieuw functie als MT-lid van de directie Samenleving en Integratie werk ik aan een duurzame en weerbare samenleving.

Politiek actief omdat

Omdat we een samenleving hebben waarin mensen steeds vaker tegenover elkaar staan in plaats van met elkaar en waarin er steeds meer sprake is van sociale ongelijkheid. Ik zie dat met de komst van de coronavirus en coronamaatregelen deze polarisatie en sociale ongelijkheden aanzienlijk zijn toegenomen.
Mensen moeten van jongs af aan gelijke kansen krijgen ongeacht of dit in het onderwijs, op de arbeidsmarkt of de woningmarkt is. Ik geloof dat iedereen op zijn of haar eigen manier een bijdrage kan
leveren aan de samenleving, maar wel de kansen daarvoor moet krijgen.

Om de cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren zou de gemeente moeten investeren in de verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden. Op deze manier is de diversiteit in Veenendaal een kracht en verrijkt het onze gemeente. Ik wil me als gemeenteraadslid sterk maken voor een Veenendaal waarin iedereen zich thuis voelt en alle kansen krijgt om zijn of haar leven op de eigen manier vorm te geven.

D66 want

Dit is bij uitstek de partij die met haar sociaalliberale visie zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen en de ruimte geeft aan mensen om zijn/ haar leven op de eigen manier vorm te geven.”

Wat extra aandacht nodig heeft

De komende jaren zal extra aandacht nodig moeten zijn voor klimaat. We zullen met z’n allen serieus werk moeten maken om klimaatverandering tegen te gaan. We missen ambitie bij het huidige college. We zullen als raad de komende jaren klimaat als topprioriteit moeten beschouwen.