D66 teleurgesteld over besluit onderwijshuisvesting

Opening Ontmoetingshuis

D66 is erg teleurgesteld in het besluit dat de raad donderdag 23 maart 2023 nam over de onderwijshuisvesting in Veenendaal-Oost. Een door CDA, D66, PvdA, GL, SP en CU ingediend voorstel om een school in Groenpoort te bouwen kreeg geen meerderheid.

Lastig dossier

Het dossier van onderwijshuisvesting in Veenendaal Oost speelt al jaren. Met de bouw van de wijk is onvoldoende rekening gehouden met schoolhuisvesting. Om deze reden nam de raad in 2021 het besluit om in Groenpoort een school te bouwen voor 550 leerlingen. Maar na een onderzoek van het ingenieursbureau SWECO was het advies om een kleinere school te bouwen vanwege de extra druk op mobiliteit.

Ander voorstel …

Maar vervolgens kwam het college echter met een ander voorstel, namelijk om een IKC (alles-in-één-school) te bouwen in het Zuiderkruis in plaats van in Groenpoort. De wethouder gaf aan dat er voor deze oplossing draagvlak zou zijn bij een meerderheid van de drie betrokken schoolbesturen. Niets bleek echter minder waar nadat wij vragen stelden aan de schoolbesturen tijdens de commissievergadering van de raad. Eén schoolbestuur, CPOV, was tevreden, maar schoolbestuur GAVE (De Bron) was heel kritisch en WereldKidz (Balans), het enige openbare schoolbestuur in Veenendaal, vond het scenario onacceptabel. Voor het onderwijsconcept van WereldKidz is het van groot belang dat alle leerlingen samen op één locatie op school zitten, en in het plan van de wethouder wordt deze school – Balans – opgesplitst.
 
Nog eenmaal probeerden wij tijdens de raadsvergadering samen met het CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP de wethouder te overtuigen dat een nieuwe school in Groenpoort de beste oplossing was. Maar de houding van de andere partijen (ProVeenendaal en LokaalVeenendaal) die weken daarvoor nog positief stonden tegenover een nieuwe school omgedraaid naar een kritische houding. Zij stonden pal achter de VVD, het college en het raadsvoorstel voor een groter IKC in het Zuiderkruis. Daarmee verloren wij de meerderheid voor het ingediende amendement om een nieuwe school in Oost te bouwen. Het was een enorme domper voor de ouders, de besturen en voor alle collega’s die er zoveel tijd in hebben gestoken.

D66-Fractievoorzitter Maud Veraar: “Wij betreuren dit en zijn erg teleurgesteld dat deze partijen de keuze hebben gemaakt om af te wijken van het eerder genomen besluit.
Wat ons betreft een gemiste kans om de juiste keuze te maken voor de wijk, de ouders en kinderen. We zullen de uitvoering van dit plan kritisch blijven controleren. We zullen blijven hameren op goede fietsverbindingen en oplossingen om het openbaar onderwijs ook de ruimte te geven die nodig is. We leven mee met de ouders die door het besluit van twee jaar geleden hoop hadden op een nieuwe school in Oost, en hopen dat er een oplossing komt die werkbaar is.”