Meer hulp bij energiearmoede van inwoners

Donderdag 3 november jl werd in de raadsvergadering de Programmabegroting 2023 besproken. Een belangrijk onderwerp, want in deze begroting wordt het ‘huishoudboekje’ van de gemeente voor de komende jaren vastgelegd.

Maud Veraar-Diepeveen - Beeld: Tom Vogels

Unaniem

Het voorstel van D66 Veenendaal om meer aandacht te vragen en meer budget beschikbaar te stellen voor inwoners met schrijnende situaties ten aanzien van de gestegen energiekosten, kreeg unanieme steun in de raad.

Door de fors gestegen energietarieven zijn veel mensen met verschillende inkomens in heel zwaar weer terechtgekomen; er zijn schrijnende situaties zoals ouderen, chronisch zieken en kwetsbare personen die een verwarmd huis nodig hebben en (extra) elektrische apparatuur gebruiken en daardoor vaak boven het maximale verbruik van het prijsplafond zitten.

Fractievoorzitter van D66 Veenendaal Maud Veraar-Diepeveen: “Voor de bestrijding van energiearmoede is in Veenendaal 1 miljoen euro gereserveerd. Wij vragen het college hiermee coulant om te gaan en dit naar boven bij te stellen als dit nodig is. Wij hebben ook voorgesteld de invoering van de regeling ‘Meerkosten chronisch zieken’ te vervroegen en tevens het budget hiervoor de verhogen; zo gaat het bedrag per aanvraag bijvoorbeeld omhoog van 200 naar 500 euro.”

Het voorstel van D66 Veenendaal – dat mede werd ingediend door ProVeenendaal, LokaalVeenendaal, CDA, PvdA, SP en ChristenUnie – werd unaniem aangenomen.

D66 diende ook een voorstel in om een bedrag van 10.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor initiatieven op het gebied van diversiteit. Dit voorstel werd ook met een ruime meerderheid aangenomen.

Leave a comment

The email address will not be published. Required fields are marked