In Memoriam: Ton Mosseveld

In mei bereikte ons het droevige bericht dat Ton Mosseveld is overleden. Ton was een D66-lid van het eerste uur en zat namens D66 Veenendaal 8 jaar in de gemeenteraad

In mei bereikte ons het droevige bericht dat Ton Mosseveld is overleden. Ton was een D66-lid van het eerste uur en zat namens D66 Veenendaal 8 jaar in de gemeenteraad. Ook hield hij vele jaren (soms in zijn eentje) het bestuur draaiende binnen onze afdeling. In 2009 nam hij om gezondheidsredenen afscheid van het bestuur. Bij zijn afscheid kreeg hij vanuit het landelijk bestuur de Jet de Bussy-penning toegekend. Deze penning wordt uitgereikt aan leden die zich op lokaal niveau bijzonder verdienstelijk voor de partij hebben gemaakt.  We zijn hem als D66 Veenendaal dan ook heel veel dank verschuldigd. 

Tijdens het flyeren in de wijk Veenendaal-West werden we tijdens de diverse campagnes altijd uitgenodigd om binnen even wat te komen drinken. Hij was altijd geïnteresseerd en betrokken bij onze afdeling.

Ton is 78 jaar geworden en laat een zoon en dochter en hun partners en kinderen na. Wij wensen hen allen veel sterkte toe met het verlies van hun (schoon-)vader en opa.