D66 pleit voor onderzoek OV-verbinding Rijnbrug

In de raadsvergadering van 8 mei diende D66 – samen met een aantal andere partijen – een voorstel in om een aparte OV-verbinding over de Rijnbrug te onderzoeken. Dit voorstel werd aangenomen met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Een aparte busverbinding of treinverbinding over de Rijnbrug zou een hele grote stap zijn om in de regio het OV aantrekkelijker te maken dan de auto in de regio, één van de hoofddoelen van de Bereikbaarheidsagenda.

In de raadsvergadering van 8 mei stond onder andere de Bereikbaarheidsagenda 2023-2026 op de agenda. In het document staan mooie ambities, maar er wordt volgens D66 te weinig gedaan om deze ambities te bereiken. Zo wordt er slechts ingezet op behoud van het huidige aantal treinen op de Veenendaallijn en De Klomp (eens per halfuur), en wordt de Rijnbrug verbreed voor auto’s zonder aparte aandacht voor OV. Dit terwijl het doel van de Bereikbaarheidsagenda is om een zogenaamde modal shift te maken, oftewel de transitie van autogebruik naar OV en fietsen. Volgens D66 kan dit alleen als de alternatieven voor de auto minstens net zo goed als de auto zelf zijn. Daarom dienden we met GroenLinks, PvdA, CDA en SP een amendement in om een aparte OV-verbinding over de Rijnbrug te onderzoeken.

D66-woordvoerder mobiliteit, Dennis Weijers: “Het is belangrijker dan ooit dat we flink investeren in ons OV. Ten opzichte van de auto is OV is duurzamer, neemt het minder ruimte in, en OV maakt onze stad bereikbaar voor mensen die geen auto kunnen betalen. Met dit amendement maken we een goede stap in de richting van beter OV over de Rijn. Het is iets voor de lange termijn, maar we kunnen er maar beter nu aan beginnen, anders komt er nooit wat van. We blijven natuurlijk scherp op de uitvoering van dit amendement en blijven hard werken voor beter OV in Veenendaal en de regio!”