D66 doet intiatiefvoorstel zondagsopening

In oktober bespreekt de gemeenteraad Veenendaal een initiatiefvoorstel van de fractie van D66, gesteund door diverse andere partijen. D66 stelt de raad voor om winkeliers zelf te laten kiezen welke werk- zon- en feestdagen zij geopend willen zijn.

Beeld: Foto en ontwerp hoofdstraat Buro Sant & Co Sant & Co


Wanneer winkels open mogen en gesloten moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Dit betekent dat de winkels op zon- en feestdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten zijn. Gemeenten kunnen hierop echter vrijstelling of ontheffing verlenen. Met het initiatiefvoorstel van D66 wordt voorgesteld een algemene vrijstelling te verlenen.Het voorstel wordt in zowel de raadscommissie als de raadsvergadering van oktober besproken. Voorafgaand wordt op woensdag 28 september een inspraakavond voor inwoners georganiseerd.

Fractievoorzitter van D66 Youssef
Boutachekourt: “Wij zijn blij dat na een uitgebreide voorbereiding van het voorstel, dit eindelijk besproken gaat worden in de gemeenteraad. Ook zijn wij blij met de steun van diverse partijen in de raad. Wij horen uiteraard graag de mening van zoveel mogelijk inwoners, maar heel belangrijk voor ons is de vrijheid van de ondernemers; laat zij zelf als ondernemers bepalen wanneer zij open willen zijn!”