Provincie neemt Europastrategie aan, D66 stelt vragen.

Beeld: Pixabay

Het belang van de Europese Unie, bij de provincie Utrecht zijn ze er volop mee bezig. Afgelopen maand namen de Provinciale Staten een nieuwe Europastrategie aan, hierin staan ambities en kerntaken voor de provincie omtrent de EU. Één van de ambities die de provincie heeft is het opzetten van een regionaal kenniscentrum waar naast de provincie ook gemeenten, bedrijven en andere stakeholders profijt van moeten hebben. Aanleiding voor D66 om het college van Burgemeester en Wethouders te bevragen hoe het zit met de gemeentelijke kennis omtrent de EU en hoe Veenendaal tot nu toe profijt heeft gehad van de Europese Unie.

Kenniscentrum

“Met de Europese verkiezingen op 6 juni staat de EU weer even in de spotlight” begint Robin Palma van D66 Veenendaal en tevens student European Studies.“De provincie geeft het goede voorbeeld in hoe je voor de lange termijn profijt kunt hebben van alle kennis en financiering die de EU te bieden heeft. Vanuit D66 zijn we erg benieuwd hoe dat voor Veenendaal zit.” De partij vroeg het college van B&W of ze zich kon vinden in de ambities van de provincie en wat deze betekenen voor de gemeente Veenendaal. Ziet de gemeente bijvoorbeeld iets in de provinciale plannen voor een regionaal expertisecentrum?

Veenendaal in de EU

Ook wilde D66 weten hoe de gemeente tot nu toe heeft geprofiteerd van kennis en financiering uit Brussel: “De EU heeft een grote hoeveelheid kennis, subsidies en fondsen te bieden”, vertelt Robin Palma. “We zijn erg benieuwd hoe de gemeente daar nu op inspeelt. We weten dat dit in het verleden weleens is gebeurd, maar ons bekruipt het onderbuikgevoel dat er meer gedaan kan worden, vandaar onze vragen.” Palma verwijst naar de twee miljoen euro die de EU recentelijk beschikbaar heeft gesteld om de regio te ondersteunen bij de re-integratie tot de arbeidsmarkt van onder andere jongeren, 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking.

Kadernota

D66 heeft bij het stellen van de vragen aangekondigd bij de kadernota eventueel met een initiatief te komen om de gemeente nog beter te laten inspelen op de EU.