D66 stelt vragen over energietoeslag studenten

D66 Veenendaal heeft – samen met een aantal andere partijen – vragen gesteld aan het college over de energietoeslag voor studenten. De gemeente heeft namelijk op basis van de Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 artikel 4, lid 5, onder C studenten uitgesloten van energietoeslag.

Uitspraak rechtbank

Op 17 april j.l. bepaalde de Rechtbank Midden-Nederland in een uitspraak dat de gemeente Utrecht uitwonende studenten niet mocht uitsluiten voor de eenmalige energietoeslag van €1.300,- die in 2022 werd toegekend ten gevolge van de hoge inflatie in tijden van de oorlog in Oekraïne en de naweeën van de pandemie en bijkomende toegenomen energiekosten. De gemeente Utrecht had in eerste instantie bepaald dat uitwonende studenten hier geen recht op hadden, de rechtbank vond de onderbouwing van de gemeente hiervoor niet afdoende en draaide dit beleid terug.

De vragen

D66 Veenendaal ziet graag dat de studenten in onze stad niet anders worden behandeld en eerlijk worden gecompenseerd. Daarom stelt ze het college de volgende vragen:
1. Ziet de gemeente Veenendaal zich na de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland genoodzaakt om alsnog uitwonende studenten te compenseren?
2. Zo ja, hoe ziet de gemeente deze compensatie voor zich?
3. Zo nee, welke onderbouwing heeft de gemeente hiervoor dan?

Gelijke behandeling

D66-Fractievoorzitter Youssef Boutachekourt: “Einde 2022 vroegen wij al aandacht voor energiearmoede en stelden wij voor om meer budget beschikbaar te stellen voor inwoners met schrijnende situaties. Dit voorstel kreeg unaniem steun in de raad. Wat ons betreft hebben ook uitwonende studenten recht op een energiecompensatie.”
Schaduwraadslid Robin Palma – initiator van de Studenten Award voor Veense studenten en scholieren –  vult aan: “Juist studenten hebben vaak niet de financiële middelen om snel stijgende energiekosten te dekken en moesten zich soms (zeker voor de herinvoering van de basisbeurs) in de schulden steken om deze kosten te dekken. Wij zijn dan ook benieuwd naar de reactie van het college op onze vragen en zullen blijven pleiten voor ondersteuning en gelijke behandeling van studenten!’