Robin Palma

Beeld: D66 Veenendaal

Schaduw-raadslid

Over mij

  • 24 jaar
  • Veenendaal

Mijn naam is Robin Palma, 21 jaar oud en ik ben een trots inwoner van onze mooie gemeente. Als
student European studies reis ik elke dag af naar Den Haag en weer terug naar Veenendaal. De treinrit probeer ik vervolgens weer productief te besteden door onder andere werk voor de jongerenraad van Veenendaal te verrichten.

Als lid van de jongerenraad maak ik me sinds 2020 hard voor de belangen van jongeren binnen onze gemeente. Zo heeft de jongerenraad sinds dat ik lid ben onder andere een advies over LHBTIQ acceptatie en jongerenhuisvesting naar het college gestuurd. Verder ben ik actief geweest
als vrijwilliger in het bestuur van de tennis verenging in Veenendaal West en werk ik in de spaarzame vrije uurtjes als activiteiten manager bij the Maxx in Veenendaal.

Politiek actief omdat

We leven in een tijd die ontzettend veel uitdagingen met zich meebrengt, zowel landelijk als lokaal. Zo moeten we bijvoorbeeld snel en verantwoord van fossiele brandstoffen af en naar een energie neutrale wereld. Voor Veenendaal betekent dit dat we de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn na moeten komen. Een andere grote uitdaging ligt in de woningmarkt. Er zullen de komende jaren landelijk
honderd duizenden woningen bij moeten komen, waaronder duizenden in onze eigen gemeente. Hoe doen we dat op een juiste manier? Zodat we een passend en gevarieerd woningaanbod creëren?

Uitdagingen en vraagstukken als deze en vele andere hebben mij doen besluiten politiek actief te worden. Ik denk dat ieder op zijn eigen manier een bijdrage zal moeten leveren aan de uitdagingen van
de 21e eeuw. Ik doe dit graag door mijzelf op lokaal niveau in te zetten voor een Veenendaal dat zijn verantwoordelijkheid neemt om deze uitdagingen aan te pakken.

D66 want

D66 is wat mij betreft de partij die verantwoordelijkheid neemt en moeilijke kwesties niet uit de weg gaat. Dit zagen we goed terug in het besluit om onze blokkade rond kabinetsdeelname met de
ChristenUnie op te heffen, waardoor we nu een prachtig coalitieakkoord hebben waarmee we Nederland echt verder gaan helpen de komende jaren.

Daarnaast ben ik het natuurlijk met het overgrote deel van de inhoudelijke speerpunten van D66 eens en ga ik hierover graag het gesprek aan met mensen die het hier wat minder mee eens zijn. Want dat is ook D66, luisteren en in gesprek gaan met de mensen waarmee je het misschien niet gelijk eens kunt worden.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Er zijn ontzettend veel zaken die in Veenendaal extra aandacht behoeven. Zo hebben we een woningmarkt die volledig op slot zit, een grote opgave om energieneutraal te worden als gemeente en
blijft openbaar vervoer naar de grotere omliggende gemeente en in Veenendaal Oost een knelpunt.

Als ik echter één punt zou moeten kiezen waar ik me ook de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden dan is dat de situatie rondom studenten en scholieren in Veenendaal. Je ziet nu dat deze groep inwoners het ontzettend moeilijk heeft door de lockdowns en online lessen als gevolg van de corona pandemie. Veel jongeren hebben een leerachterstand doordat thuis de concentratie en werksfeer ver te zoeken is.

Ik zou me graag hard willen maken voor een Veenendaal dat al haar schoolgaande inwoners omarmt door bijvoorbeeld studieplekken te faciliteren in het centrum van onze stad. Dit zou ook een mooie plek zijn waar de jongeren van verschillende scholen, achtergronden en niveaus samen komen en waar studenten en middelbare scholieren elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n vrijdenkplek, zoals ik deze studieplekken zelf zou noemen, zou een prachtige aanvulling kunnen zijn voor Veenendaal.