D66

D66 Oss pleit voor meer woningen en bouwen naar behoefte. Dit kan ook in diverse vormen zoals Flexwoningen of Tiny Houses. Echter is daar wel een goed afwegingskader bij noodzakelijk. Zodat de buurtbewoners weten waarom de gemeente kiest voor een bepaalde locatie.

Hier vind je de tekst van D66 Oss voor de programmabegroting 2024-2027. Ieder van ons doet ertoe!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Wij hebben vragen gesteld aan het Osse college. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden moeten geholpen worden en die hulp moet laagdrempelig en toegankelijk zijn??✅

Bettine van Boxel (56) en Gerard de Mol (27) uit Berghem staan hoog op de lijst van D66 Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten. De Brabantse leden van D66 hebben Van Boxel op plaats 5 en De Mol op plaats 10 de lijst gezet. Daarmee is de kans heel groot Van Boxel ook na 15 maart wederom zitting zal nemen in Provinciale Staten.

D66 Oss pleit voor meer woningen en bouwen naar behoefte. Dit kan ook in diverse vormen zoals Flexwoningen of Tiny Houses. Echter is daar wel een goed afwegingskader bij noodzakelijk. Zodat de buurtbewoners weten waarom de gemeente kiest voor een bepaalde locatie.

Hier vind je de tekst van D66 Oss voor de programmabegroting 2024-2027. Ieder van ons doet ertoe!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Wij hebben vragen gesteld aan het Osse college. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden moeten geholpen worden en die hulp moet laagdrempelig en toegankelijk zijn??✅

Bettine van Boxel (56) en Gerard de Mol (27) uit Berghem staan hoog op de lijst van D66 Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten. De Brabantse leden van D66 hebben Van Boxel op plaats 5 en De Mol op plaats 10 de lijst gezet. Daarmee is de kans heel groot Van Boxel ook na 15 maart wederom zitting zal nemen in Provinciale Staten.

In maart deed president Zelensky in de Tweede Kamer een oproep aan Nederlandse gemeenten om stedenbanden aan te gaan met Oekraïense steden om zo te helpen bij de wederopbouw van het land. D66 Oss vindt dat wij kunnen en moeten helpen, en verzoekt het college om actie te nemen.

D66 Oss denkt dat veel Osse burgers slimme oplossingen hebben om van het gas af te gaan. Daarom hebben wij samen met GroenLinks voorgesteld om een burgerberaad te organiseren. Hier lees je over ons voorstel. Samen gaan we van het gas los!

Over de tegenstrijdige berichtgeving rondom zonnepanelen op de Maycrete-woningen.

In maart deed president Zelensky in de Tweede Kamer een oproep aan Nederlandse gemeenten om stedenbanden aan te gaan met Oekraïense steden om zo te helpen bij de wederopbouw van het land. D66 Oss vindt dat wij kunnen en moeten helpen, en verzoekt het college om actie te nemen.

D66 Oss denkt dat veel Osse burgers slimme oplossingen hebben om van het gas af te gaan. Daarom hebben wij samen met GroenLinks voorgesteld om een burgerberaad te organiseren. Hier lees je over ons voorstel. Samen gaan we van het gas los!

Over de tegenstrijdige berichtgeving rondom zonnepanelen op de Maycrete-woningen.

Hier vind je de tekst van D66 Oss voor het duidingsdebat. D66 Oss bedankt haar kiezers!

De Oase Hospice en Zorg in Oss begeleidt mensen in hun laatste levensfase. De hospice dreigt nu gekort te worden op de rijksbijdrage.

Ook ons afval is een bron van energie en een belangrijke grondstof in de circulaire economie.

Een bruisend team dat klaar staat voor u. Mogen wij op u rekenen? Stem D66 Oss!

D66 Regio Maashorst heeft op 28 januari 2022 kennis genomen van het vertrek van (fractievoorzitter) Frans Molenkamp.

Heb jij interesse om voor D66 deel te nemen aan de lokale politiek? Klik dan hier!

De afgelopen weken hebben de leden van D66 Oss gestemd op de lijst met kandidaten waarmee D66 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lees hier wie er in de top 10 zitten!

De Oase Hospice en Zorg in Oss begeleidt mensen in hun laatste levensfase. De hospice dreigt nu gekort te worden op de rijksbijdrage.

Ook ons afval is een bron van energie en een belangrijke grondstof in de circulaire economie.

Een bruisend team dat klaar staat voor u. Mogen wij op u rekenen? Stem D66 Oss!

D66 Regio Maashorst heeft op 28 januari 2022 kennis genomen van het vertrek van (fractievoorzitter) Frans Molenkamp.

Heb jij interesse om voor D66 deel te nemen aan de lokale politiek? Klik dan hier!

De afgelopen weken hebben de leden van D66 Oss gestemd op de lijst met kandidaten waarmee D66 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lees hier wie er in de top 10 zitten!

Een goede democratie bruist, is levendig en heeft bovenal dialoog. Burgerparticipatie, co-creatie met de burger, enzovoorts. Uitdrukkingen die met de beste bedoeling de burger onderdeel willen maken van besluitvorming binnen het overheidsapparaat om zo de democratie meer te laten leven. Een noodzakelijke en waardevolle beweging die D66 Oss uiteraard ondersteunt, maar hoe zit het met de participatie in de democratie? En waarom is dat een afzonderlijke vraag?

De gemeente zorgt dat alle informatie op een gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar is, zodat iedereen het kan vinden, begrijpen én gebruiken. Een bereikbare en begrijpelijke gemeente betekent dat iedereen beter mee kan doen. Geschreven informatie is daarom helder geformuleerd en vrij van vaktaal. Bereikbaarheid en dienstbaarheid van de gemeente betekent ook dat ambtenaren of diensten makkelijk en eenvoudig te benaderen zijn. Als hiervoor procedures noodzakelijk zijn, dan geeft de gemeente passe

Onze gemeenten groeit niet alleen in het aantal inwoners, maar ook in bedrijvigheid en complexiteit. Daardoor is een toekomstbestendige infrastructuur van groot belang. D66 Oss vindt dat de huidige infrastructuur op dit moment al op veel plaatsen ontoereikend is, laat staan in de toekomst. Hiervoor wijzen wij naar nieuwe verbindingen, binnen en buiten Oss. Om een goed functionerend systeem van vervoer te krijgen, is een goede samenwerking met de aangrenzende gemeenten van groot belang. Met infra

Veiligheid = vrijheid. D66 Oss zet in op een gemeente waarin we ons veilig voelen, met zo min mogelijk geweld, intimidatie en criminaliteit. Waar inwoners die in de problemen zitten, bij de gemeente aan de bel kunnen trekken en hulp krijgen in plaats van geronseld te worden voor bijvoorbeeld het starten van een hennepkwekerij.

D66 Oss ziet het onderwijs als dé motor achter persoonlijke ontwikkeling van iedereen in onze gemeente. Onze gemeente ligt in een regio waar ook veel buitengebied is. D66 Oss herkent de basisschool als één van de belangrijkste sociale bindmiddelen van dorpsgemeenschappen. In de dorpen/kernen willen wij stimuleren dat daar waar mogelijk de basisscholen in stand worden gehouden.

D66 Oss wil de tweedeling in de samenleving tegengaan. Iedereen, ook jij, moet mee kunnen doen. Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar. Dit onderwerp raakt ons meer dan ooit tevoren. We voelen gezamenlijk de barsten in dat wat onze samenleving een geheel maakt en D66 Oss wil er alles aan doen om een samenleving te behouden waarin iedereen meedoet en inwoners zich verbonden voelen met elkaar.

Een goede democratie bruist, is levendig en heeft bovenal dialoog. Burgerparticipatie, co-creatie met de burger, enzovoorts. Uitdrukkingen die met de beste bedoeling de burger onderdeel willen maken van besluitvorming binnen het overheidsapparaat om zo de democratie meer te laten leven. Een noodzakelijke en waardevolle beweging die D66 Oss uiteraard ondersteunt, maar hoe zit het met de participatie in de democratie? En waarom is dat een afzonderlijke vraag?

De gemeente zorgt dat alle informatie op een gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar is, zodat iedereen het kan vinden, begrijpen én gebruiken. Een bereikbare en begrijpelijke gemeente betekent dat iedereen beter mee kan doen. Geschreven informatie is daarom helder geformuleerd en vrij van vaktaal. Bereikbaarheid en dienstbaarheid van de gemeente betekent ook dat ambtenaren of diensten makkelijk en eenvoudig te benaderen zijn. Als hiervoor procedures noodzakelijk zijn, dan geeft de gemeente passe

Onze gemeenten groeit niet alleen in het aantal inwoners, maar ook in bedrijvigheid en complexiteit. Daardoor is een toekomstbestendige infrastructuur van groot belang. D66 Oss vindt dat de huidige infrastructuur op dit moment al op veel plaatsen ontoereikend is, laat staan in de toekomst. Hiervoor wijzen wij naar nieuwe verbindingen, binnen en buiten Oss. Om een goed functionerend systeem van vervoer te krijgen, is een goede samenwerking met de aangrenzende gemeenten van groot belang. Met infra

Veiligheid = vrijheid. D66 Oss zet in op een gemeente waarin we ons veilig voelen, met zo min mogelijk geweld, intimidatie en criminaliteit. Waar inwoners die in de problemen zitten, bij de gemeente aan de bel kunnen trekken en hulp krijgen in plaats van geronseld te worden voor bijvoorbeeld het starten van een hennepkwekerij.

D66 Oss ziet het onderwijs als dé motor achter persoonlijke ontwikkeling van iedereen in onze gemeente. Onze gemeente ligt in een regio waar ook veel buitengebied is. D66 Oss herkent de basisschool als één van de belangrijkste sociale bindmiddelen van dorpsgemeenschappen. In de dorpen/kernen willen wij stimuleren dat daar waar mogelijk de basisscholen in stand worden gehouden.

D66 Oss wil de tweedeling in de samenleving tegengaan. Iedereen, ook jij, moet mee kunnen doen. Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar. Dit onderwerp raakt ons meer dan ooit tevoren. We voelen gezamenlijk de barsten in dat wat onze samenleving een geheel maakt en D66 Oss wil er alles aan doen om een samenleving te behouden waarin iedereen meedoet en inwoners zich verbonden voelen met elkaar.

Toont 24 van 28