Artikel 41 vragen inzake de Oase

De Oase Hospice en Zorg in Oss begeleidt mensen in hun laatste levensfase. De hospice dreigt nu gekort te worden op de rijksbijdrage. Het lijkt dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verkeerde cijfers hanteert bij het vaststellen van het subsidiebedrag. CDA Oss en D66 Oss vinden dat het niet zo mag zijn dat mensen in hun laatste levensfase, de steun in deze hospice en goede zorg van vrijwilligers moeten missen.

1. Is het college het met CDA Oss en D66 Oss eens dat de Oase voorziet in een waardevolle voorziening voor de inwoners van onze gemeente en haar taken/werkzaamheden onverkort moet kunnen voortzetten?

2. Treedt het college in overleg met de landelijke overheid om de aangekondigde korting op de subsidie terug te draaien?

3. Mocht het Ministerie de aangekondigde korting op deze subsidie handhaven, is het college dan bereid aanvullende subsidie te verstrekken?

CDA Oss
Gerti van Valkenburg, raadslid
Lisa van der Steen, burgerraadslid

D66 Oss
Henriëtte Renders, raadslid
Bekir Atman, burgerraadslid, lijsttrekker