Artikel 41 vragen over zonnepanelen op de Maycrete-woningen

Over de tegenstrijdige berichtgeving rondom zonnepanelen op de Maycrete-woningen in de Oude Kerkstraat Oss.

Zeer recentelijk hebben de inwoners aan de Oude Kerkstraat (Maycrete-Woningen) in Oss twee brieven ontvangen van BrabantWonen. De eerste brief dateert van 15 april 2022 (hierna eerste brief). In deze brief wordt door BrabantWonen aan de bewoners van de Oude Kerkstraat in Oss de mogelijkheid geboden om zonnepanelen op het dak van de woningen te plaatsten. In de eerste brief wordt door BrabantWonen expliciet vermeldt dat de woningen geschikt zijn om zonnepanelen op de daken te plaatsen. De geïnteresseerden voor zonnepanelen kunnen zich bij BrabantWonen aanmelden. Na aanmelding neemt een installateur van Kemkens Solar contact op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend adviesgesprek bij de inwoner thuis.

Heel kort op de eerste brief ontvangen de bewoners van de Oude Kerkstraat in Oss een tweede brief van BrabantWonen, namelijk op 21 april 2022 (hierna tweede brief). In de tweede brief wordt door BrabantWonen aan de inwoners van Oude Kerkstraat in Oss aangegeven dat er toch geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden op de daken van de Maycrete-woningen. De reden volgens BrabantWonen is dat de Maycrete-woningen monumentale panden zouden zijn.

D66 Oss heeft in de media vernomen dat er op 13 december 2017 door Wethouder Johan van der Schoot aangegeven is dat de ‘Maycrete-woningen’ rondom de Watertoren niet aangewezen worden als monument. De oorspronkelijke waarden van de panden zijn verloren gegaan door de renovatie in 1993.

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

  • Bent u het met de fractie van D66 Oss eens dat de Maycrete-woningen in de Oude Kerkstraat in Oss ten onrechte door BrabantWonen zijn aangemerkt als monumentale panden. En is het college er daarmee eens?
  • Is de portefeuillehouder bereidt om met alle partijen (BrabantWonen en de inwoners van de Oude kerkstraat in Oss) in gesprek te gaan om te komen tot een plan voor een goede duurzame toekomst van de Oude Kerkstraat in Oss (Maycrete-Woningen)?
  • Is het college er mee eens dat er ook voor de Maycrete-woningen verduurzaming een prioriteit is?
  • Wat is de toekomst met betrekking tot Maycrete-woningen in de gemeente Oss?
  • Wat is de laatste stand van zaken wat betreft de verduurzaming van de sociale huurwoningen in de Gemeente Oss?