Artikel 41 vragen ‘Ik wil leren’

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Wij hebben vragen gesteld aan het Osse college. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden moeten geholpen worden en die hulp moet laagdrempelig en toegankelijk zijn👇🏻✅

De fractie van D66 Oss heeft het volgende bericht gelezen van Stichting Lezen en Schrijven:

‘Vanaf vandaag heeft iedere gemeente een lokaal aanmeldpunt dat gebruik maakt van Startpunt Ik wil leren. Zo zorgen we er samen voor dat mensen zo snel mogelijk aan de slag kunnen met leren bij hen in de buurt. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden, kunnen zich bij het landelijk Startpunt Ik wil leren aanmelden om te leren. Dat kan telefonisch via 0800 – 023 44 44 of digitaal via www.ikwilleren.nl. Ook vrijwilligers kunnen zich bij het startpunt aanmelden als zij mensen willen helpen hun basisvaardigheden te verbeteren.

We zorgden er in dit project voor dat er in elke gemeente een centraal meldpunt is waar de aanmeldingen van mensen die willen werken aan hun basisvaardigheden wordt bijgehouden. Voor hen is het nu makkelijk om overzicht te houden: welke aanmeldingen zijn nieuw? Wat moet er nog gebeuren? Dat is mooi, want zo zorgen we er samen voor dat mensen zo snel mogelijk aan de slag kunnen met leren. Op je eigen niveau en in de buurt.’

Wij hebben hier de volgende vragen over aan het college:

  • Is het college bekend met een startpunt ‘ik wil leren’?
  • Heeft de gemeente Oss een centraal meldpunt ‘ik wil leren’? Zo ja, hoe worden mensen hierover onder de aandacht gebracht. Zo nee, is het college van plan om een centraal meldpunt ‘ik wil leren’ te starten?
  • Is het college eens met D66 Oss om een laagdrempelig centraal aanmeldpunt het makkelijker kan maken voor mensen om de eerste stap te zetten?
  • Kan startpunt ‘ik wil leren’ een onderdeel worden van het plan van aanpak ‘meedoen begint bij de basis’ bij de verlenging van verbeteren basisvaardigheden van gemeente Oss? Zo nee, wat is daar de reden van?